Sydänmerkki helpottaa korkeakouluopiskelijoiden ruokailun järjestämistä

Ravitsemuslaatu ja merkinnät kuntoon

Taustaa ateriatukijärjestelmälle

Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden ruokailua tuetaan valtion varoin Kelan maksaman ateriatuen muodossa. Tuki antaa opiskelijoille mahdollisuuden nauttia monipuolinen ateria kohtuulliseen opiskelijahintaan. Valtioneuvoston asetuksen mukaan opiskelija-aterian tulee täyttää laadultaan yleiset terveydelliset ja ravitsemukselliset vaatimukset. Uusittu suositus tarkentaa ateriatukea koskevaa asetusta sekä tukee opiskelijoiden ravitsemuksen ja terveyden myönteistä kehitystä.

Opiskelijaruokailu parantaa opiskelukykyä tukemalla jaksamista, vireyttä ja viihtyvyyttä. Se edistää terveellisiä elintapoja ja hyvinvointia. Opiskelijaruokailulla on tärkeä kansanterveydellinen merkitys. Sen avulla voidaan vaikuttaa opiskelijoiden ruokaosaamiseen eli ruokaan liittyviin tietoihin, taitoihin ja asenteisiin sekä ruokailutottumuksiin. Tämän vuoksi on tärkeää, että opiskelija-aterian ravitsemuslaatu vastaa luotettavia tutkimuksiin perustuvia ravitsemussuosituksia. 

  • Aterioiden ravitsemuksellinen laatu tulee ottaa huomioon myös opiskelijaravintoloiden kilpailutuksessa. 
  • Ruokapalvelun tuottajan vastuulla on tarjota ateriavalikoima, joka mahdollistaa opiskelijalle maukkaan sekä ravitsemuksellisesti täysipainoisen ja monipuolisen aterian koostamisen. 

Kela edellyttää, että opiskelijoiden ateriapalveluista ja niiden kilpailutuksesta vastaavat tahot huomioivat päätöksissään ja järjestelyissään  vuonna 2016 uudistetussa suosituksessa esitetyt opiskelijaruokailua koskevat periaatteet  1.8.2016 mennessä. Päivityksessä otetaan kantaa ravitsemuslaadun ohella esimerkiksi asiakkaiden informaatiovaatimuksiin.

Vastuu siitä, että opiskelijoille on tarjolla suositusten mukaisia ateriavaihtoehtoja, kuuluu sekä ruokapalveluhenkilöstölle että ruokapalveluista päättäville. 

LATAA SUOSITUS PDF-MUODOSSA

Suosituksen mukainen opiskelija-ateria

Opiskeluaikaisen ruokailun vaikutukset heijastuvat myös opiskelun jälkeisiin elämänvaiheisiin. Säännöllinen ateriointi rytmittää päivää ja luo tottumuspohjaa arkiruokailulle myös työelämää varten.

Opiskelija-aterian tulee olla suositeltavista ruoka-aineista koostuva ateriakokonaisuus, joka sisältää pääruoan lisäksi juoman, salaatin, leivän ja levitteen. Tarjolla pitää olla vähintään kaksi perushintaista ateriavaihtoehtoa. Näiden lisäksi voidaan tarjota erikoisannos, jonka raaka-ainekustannukset ovat kalliimmat kuin perushintaisessa opiskelija-ateriassa. 

Kasvis- ja erityisruokavalioiden suunnittelua ja valmistusta koskevat samat suositukset kuin muitakin aterioita.

Huomiota tulee kiinnittää erityisesti rasvojen ja hiilihydraattien laatuun sekä suolan määrään. 

Opiskelija-aterialle asetetut vaatimukset, aterianosakohtaiset kriteerit, ateriakokonaisuuden koostumus sekä ruokailijalle annettava informaatio hyvistä valinnoista ovat yhteneväiset Sydänmerkki-aterian kanssa.
Opiskelijoille annettava informaatio

Aterioinnin yhteydessä annettavan ohjauksen keskeinen tavoite on, että opiskelija mm. motivoituu ja tottuu valitsemaan suositusten mukaisesti koostettuja ja kohtuullisen kokoisia aterioita sekä oivaltaa niiden ja ruokailutilanteen merkityksen 

Ohjauksessa voidaan käyttää erilaisia viestintäkeinoja. Niistä keskeisiä ovat malliaterian kuvaaminen ja toteutus, ruokalistamerkinnät, henkilökohtainen ohjaus, hyviä ruokavalintoja tukeva linjasto sekä viihtyisä ruokailuympäristö.  

Ruokalistasta tulee ilmetä, mikä ateriakokonaisuus tai mitkä ateriakokonaisuudet täyttävät suosituksen kriteerit. Merkintätapa voi olla esimerkiksi teksti tai symboli

  • Suosituksen mukaiset pääruoat tulee merkitä ruokalinjastoon pääruoan kohdalle tai linjaston läheisyydessä tulee olla ruokalista, josta merkinnät voidaan tarkistaa ruokaa otettaessa.
  • Suosituksen mukaiset muut aterian osat (leipä, leipärasva, juoma ja salaattikastike), merkitään samalla periaatteella kuin pääateriat.
  • Jos kustakin aterian osasta on tarjolla vain yksi vaihtoehto, joka täyttää suosituksen kriteerit, sitä ei tarvitse merkitä mitenkään.

Opiskelijalle tulee kuvata malliateria. Malliateria voi olla myös kuva tai kirjallinen ohje. Sen tulee sisältää suosituksen mukaiset aterianosat. Sydänmerkin asiakkailla on mahdollisuus hyödyntää teettämiämme malliateriakuvia.

Terveellinen ruoka kiinnostaa opiskelijoita

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2013) mukaan ruuan terveellisyys kiinnostaa opiskelijoita. Terveystietoisuus on jatkuvasti noussut vuodesta 2000 lähtien.

  • Yli puolet (62 %) opiskelijoista ilmaisi, että valitessaan ruokaa he ajattelevat sen terveellisyyttä. 
  • Terveystietoisimpia olivat yliopistossa opiskelevat naiset (77 %). 
  • 52 % opiskelijoista nauttii päivän pääateriansa useimmiten opiskelija- tai työpaikkaravintoloissa
  • Erityisesti yliopistojen miesopiskelijoista yli puolet (57 % ) nauttii päivän pääateriansa opiskelija- tai työpaikkaravintoloissa.