Kustannukset ravintoloille

Sydänmerkin käytöstä peritään käyttöoikeusmaksu kalenterivuosittain. Maksua vastaan Sydänmerkkiä saa hyödyntää merkin saaneiden aterioiden markkinoinnissa.

Vuosimaksun suuruuteen vaikuttaa muun muassa ravintolan omistuspohja. Maksuilla katetaan järjestelmän ylläpitämisestä aiheutuvia kuluja, joita tulee esimerkiksi käyttöoikeuksien myöntämisprosessista, merkintävälineistöstä sekä markkinoinnista ja valvonnasta. Käyttöoikeusmaksuilla ei kerätä varoja järjestelmää hallinnoivalle Sydänliitolle tai toiselle taustaorganisaatiolle Diabetesliitolle.

Käyttöoikeusmaksut

Julkinen sektori

 • Esimerkiksi kuntien ruokapalveluyksiköt tai liikelaitokset, sairaanhoitopiirit
 • Vuosimaksu 500€, peritään kalenterivuosittain.
 • Maksu kattaa kaikki toimijan ruokapaikat, joissa tarjotaan kriteerien mukaisia aterioita
 • Ruokapaikat voivat tilata lisämaksusta merkintäaineistoa Sydänkaupasta tai hyödyntää sähköisiä aineistoja


Ravintolaketjut

 • Ketjuksi katsotaan saman brändin alla toimivan kahden tai useamman ravintolan kokonaisuus.
 • Ravintoloilla on yhtenäinen reseptiikka.
 • Käyttöoikeusmaksu on 50 € / ravintola/ vuosi, jos Sydänmerkkiä käyttäviä ravintoloita on enintään 100.
 • Ravintolakertymään lasketaan kaikentyyppiset Sydänmerkkiä käyttävät toimipaikat (valmistus- ja jakelukeittiöt jne.)
 • Jos Sydänmerkkiä käyttäviä ravintoloita on yli 100 ja enintään 200, käyttöoikeusmaksua peritään 100 ravintolasta (eli 5000 €/vuosi)
 • Jos Sydänmerkki on käytössä yli 200 ravintolassa, hinta sovitaan tapauskohtaisesti.
 • Käyttöoikeusmaksu koskee kalenterivuotta ja se laskutetaan kerran vuodessa, syyskuun loppupuolella, silloisen ravintolamäärän mukaan.
 • Ravintolat voivat tilata lisämaksusta merkintäaineistoa Sydänkaupasta tai hyödyntää sähköisiä aineistoja.

Yksittäiset ravintolat

 • Yksittäiset Sydänmerkkiä hyödyntävät ravintolat
 • Yksityiset tai julkisen sektorin toimipaikat. Esimerkiksi jos kunta haluaa testata Sydänmerkki-aterioita ensin yhdessä toimipaikassa, voidaan käyttöoikeus hinnoitella tämän mukaan
 • Ravintolaketjun toimipaikkoja pidetään yksittäisinä ravintoloina, jos reseptiikka vaihtelee ravintoloittain
 • Vuosimaksu 200€, peritään kalenterivuosittain
 • Hinta sisältää vapaavalintaista merkintäaineistoa (arvo 16€)