Kustannukset ravintoloille

Sydänmerkin käytöstä peritään käyttöoikeusmaksu kalenterivuosittain. Maksua vastaan Sydänmerkkiä saa hyödyntää merkin saaneiden aterioiden markkinoinnissa.

Vuosimaksun suuruuteen vaikuttaa muun muassa ravintolan omistuspohja. Kaikki tuotot käytetään järjestelmän ylläpitämisestä aiheutuviin kuluihin esimerkiksi käyttöoikeuksien myöntämisprosessiin, merkintävälineistön tuottamiseen sekä markkinointiin ja ohjaukseen.

Vuosimaksua ei pienennetä, jos käyttöoikeus on voimassa vain osan vuotta. Jos kuitenkin käyttöoikeus alkaa loka-joulukuussa, maksua ei peritä kyseiseltä vuodelta.

Käyttöoikeusmaksut

Julkinen sektori

 • Esimerkiksi kuntien ruokapalveluyksiköt tai liikelaitokset, hyvinvointialueet
 • Vuosimaksu 500€, peritään kalenterivuosittain.
 • Maksu kattaa kaikki toimijan ruokapaikat, joissa tarjotaan kriteerien mukaisia aterioita
 • Ruokapaikat voivat tilata lisämaksusta merkintäaineistoa Sydänkaupasta tai hyödyntää sähköisiä aineistoja


Ravintolaketjut

 • Ketjuksi katsotaan saman brändin alla toimivan kahden tai useamman ravintolan kokonaisuus.
 • Ravintoloilla on yhtenäinen reseptiikka.
 • Ravintolamäärä vaikuttaa maksun suuruuteen:
  • enintään 100 ravintolaa: käyttöoikeusmaksu on 50 € / ravintola/ vuosi.'
  • 100-200 ravintolaa: käyttöoikeusmaksu 5000€/vuosi
  • yli 200 ravintolaa: käyttöoikeusmaksu sovitaan tapauskohtaisesti
 • Kaikenlaiset toimipaikat huomioidaan määrän arvioinnissa (valmistus- ja jakelukeittiöt jne.)
 • Laskutetaan kalenterivuosittain (keväällä), senhetkisen ravintolamäärän mukaan.
 • Lisämaksusta merkintäaineistoa Sydänkaupasta tai maksuttomat sähköiset aineistot.

Yksittäiset ravintolat

 • Yksittäiset Sydänmerkkiä hyödyntävät ravintolat
 • Yksityiset tai julkisen sektorin toimipaikat. Esimerkiksi jos kunta haluaa testata Sydänmerkki-aterioita ensin yhdessä toimipaikassa, voidaan käyttöoikeus hinnoitella tämän mukaan
 • Ravintolaketjun toimipaikkoja pidetään yksittäisinä ravintoloina, jos reseptiikka vaihtelee ravintoloittain
 • Vuosimaksu 200€, peritään kalenterivuosittain
 • Hinta sisältää vapaavalintaista merkintäaineistoa (arvo 16€)