Kuntapäättäjä: näin edistät terveellisiä aterioita

Sydänmerkki-lounas voi tuoda ateriakuluihin kymmenien tuhansien eurojen säästöt vuosittain. Terveellinen ateria ja siitä tiedottaminen kohentaa myös kunnan imagoa. Lue lisää kaupunginvaltuutettu Annukka Alapappilan kokemuksista.

”Terveellinen lounas on yksi niistä konkreettisista asioista, jolla kunta tukee lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia”, täsmentää Annukka Alapappila, Kauniaisten kaupunginvaltuutettu.

Sote-uudistuksen myötä kuntalaisten terveyden edistämisestä huolehtiminen kuuluu kuntien vastuulle.
”Tämä on tärkeä tehtävä, sillä kuntien on tarjottava asukkailleen mahdollisuus elää terveellisessä ympäristössä”, Alapappila jatkaa.

Kouluissa tämä näkyy muun muassa terveellisinä ja monipuolisina lounaina. Koululaiset tutustuvat oppitunneilla Sydänmerkki-järjestelmään ja pääsevät hyödyntämään oppimaansa lounaalla. Olennaista on, että terveyden kannalta parempi lounas on merkitty ja terveellinen valinta on helppo tehdä.

Myös kouluterveydenhoitaja osaltaan vahvistaa Sydänmerkki-järjestelmän tuntemista.

”Monille lapsille ja nuorille lounas on päivän ainut lämmin ateria. Sen avulla oppilaat jaksavat koulupäivänsä, ja se tukee lapsen kasvua sekä kehitystä. Pelkästään peruskoulun aikana oppilas syö noin 1 600 ateriaa, joten aterian terveellisyydellä on merkitystä.”

Kauniaisissa terveyden edistämistä tehdään yhteistyönä yli toimialarajojen, ja siihen osallistuvat muun muassa sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi, yhdyskuntatoimi sekä ruokapalvelut.
Kyse on osittain myös PR-työstä, jolla tehdään näkyväksi kunnan halu edistää kuntalaisten terveyttä.


Koululounas edelläkävijänä

Kauniaisissa hyvinvointiasiat liittyvät suoraan kaupungin strategiaan, johon kuuluu muun muassa terveellisten ravintotottumuksien edistäminen. Siellä Sydänmerkki-lounaiden tarjoaminen aloitetaan kouluista.

”Uskon, että hyvien kokemusten myötä laajennamme käytännön myös kaupungin henkilöstön lounasruokailuun. Haluamme osoittaa, että välitämme henkilöstön terveydestä, työssä jaksamisesta ja arvostamme työntekijöiden omia lounasvalintoja. Sydänmerkki-ateria on mahdollisuus – kaikkien tarjolla olevien aterioiden ei siis tarvitse olla Sydänmerkki-aterioita”, Alapappila toteaa.
Kauniaisissa ne ruoat, jotka eivät vielä ole vielä Sydänmerkki-kriteerien mukaisia, muokataan kriteerien mukaisiksi.

”Sitä mukaa niille voidaan ottaa Sydänmerkki käyttöön”, Alapappila jatkaa.

Hänen mukaansa on oikeastaan sama, missä Sydänmerkki-lounaita tarjotaan ensimmäisenä.

”Tärkeintä on, että lähdetään asiassa liikkeelle jostakin.”

Sydänmerkin käyttöönottoa tukee myös tammikuussa 2017 julkaistu Kouluruokailusuositus.


Terveellisellä ruoalla säästöjä

Kun lounaassa on Sydänmerkki, se helpottaa valintojen tekemistä.

”Ruokailijan ei itse tarvitse selvittää ruuan ravintosisältöä, vaan hän voi merkin nähtyään tehdä tietoisen valinnan. Sydänmerkki-lounas on tae siitä, että ammattilaiset ovat selvittäneet lounaan sisällön ja että tämän lounaan valitsemalla ravitsemussuositukset täyttyvät.”

Alapappila muistuttaa, että kuntapäättäjät miettivät myös taloutta. Vallalla on virhekäsitys siitä, että Sydänmerkki-lounas nostaisi ruokapalvelukustannuksia, mutta asia on pikemminkin päinvastoin:

”Sydänmerkki-ateriat eivät lisää raaka-ainekustannuksia. On jopa mahdollista, että kustannuksissa säästetään, kun siirrytään tarjoamaan terveellisiä aterioita.”

Yhden laskelman mukaan 5 000 oppilaan kunnassa säästöjä voisi tulla yli 30 000 euroa vuodessa.
”Säästöön ja sen suuruuteen vaikuttaa kuitenkin lähtötilanne: jos Sydänmerkin saavuttamiseen tarvittavat muutokset ovat vain hienosäätöä, summakin on pienempi tai jopa olematon. Näinä tiukkoina taloudellisina aikoina myös pienillä summilla on merkitystä kunnan talouden kannalta.” Olennaista on se, että kustannukset eivät ainakaan nouse.

Alapappila uskoo, että Sydänmerkin käyttöoikeudesta maksettava 500 euron summa ei kaada kunnan tiukkaa taloutta. Pienellä panostuksella on suuri merkitys.

”Kuntapäättäjät voisivat niin sanotusti benchmarkata jonkin toisen kunnan päättäjältä, miten merkin käyttöön ottaminen on sujunut ja mitä hyötyjä siitä on havaittu”, Alapappila vinkkaa.

Kunnan ruokapalvelujen ammattilaisten työtaakka Sydänmerkin käyttöönottamisessa ei lisäänny juuri lainkaan. Ainostaan alkumetreillä ruokapalveluiden järjestelmien avulla tarkistetaan, jotta ruokalistalta löytyy kriteerit täyttävää tarjontaa. Hakemuksen tekemisen jälkeen sähköiset toiminnanohjausjärjestelmät auttavat esimerkiksi ruokalistamerkinnöissä.