Kokemuksia Kymenlaaksosta

Kymeenlaakson alueella kuntalaisten hyvinvointia on tuettu terveellisellä ravintolaruualla jo vuosia. Kotkan kaupungin ja Kymsoten pääosin omistaman Kymijoen Ravintopalveluiden toiminta-ajatuksessa terveellisen ruuan tarjoaminen on ollut alusta asti mukana.

Sydänmerkki-aterioiden tarjoaminen alkoi Kymijoen Ravintolapalveluissa ensimmäisten joukossa, ensin henkilöstöravintoloissa ja vuodesta 2010 kouluruokailussa. Sydänmerkki-aterioita tarjotaan myös varhaiskasvatuksessa.

- Ruokapalvelut olivat aloitteellisia Sydänmerkin käyttöönotossa ja omistajat ovat tätä myöhemmin kiitelleet, alusta asti vastuuhenkilönä toiminut ravitsemussuunnittelija Anu Mikkola kuvailee.

Tuotannonohjausjärjestelmät ja tiukat tuotelinjaukset tukena

Kymijoen Ravintopalvelut valmistaa ruokaa päivittäin 10000 asiakkaalle. Ruokaa valmistetaan kahdessa valmistuskeittiössä ja tarjoillaan 350 toimipaikassa. Toteutusta helpottaa ravitsemussuunnittelija Anu Mikkolan mukaan keskitetty toiminta, tuotannonohjausjärjestelmä ja tiukat tuotelinjaukset.

- Esimerkiksi päiväkotien on mahdollista tilata vain Sydänmerkki-kriteereiden mukaisia lisukkeita, Mikkola kertoo.

  Ohje Sydänmerkki-aterioiden tarjoamiseen on sisällytetty Kymijoen Ravintopalveluissa asiakkaiden kanssa laadittuun ravitsemuskäsikirjaan.

  Henkilöstön ravitsemusosaamisesta pidetään huolta Ravitsemuspassin ja koulutusten avulla.

  - Olemme olleen Ravitsemuspassiin tosi tyytyväisiä. Se syventää henkilöstön osaamista ravitsemusasioissa, Anu Mikkola kertoo.

   Myös Kymijoen Ravintopalveluiden kumpanuussopimuksissa on linjattu, että kaikkien aterioiden tulee olla ravitsemussuositusten mukaisia. Kriteerit terveellisille aterioille ovat samat suosituksissa ja Sydänmerkki-ateriassa.

   Sydänmerkki ohjaa hankintoja ja tuotekehitystä

   Kymijoen Ravintopalveluilla on tällä hetkellä käytössä n. 250 ruokaohjetta terveellisen tarjonnan toteuttamiseen. Sydänmerkin kriteerit ohjaavat niin uuden kuin vanhan reseptiikan tuotekehitystä kuin hankintoja.

   Elintarvikehankinnoissa Kymijoen Ravintopalvelut kuuluu Hanselin valtakunnalliseen elintarvikesopimukseen, ja Sydänmerkin mukaisten elintarvikkeiden saatavuus onkin hyvää.

   Sydänmerkin käyttöönotto on helppoa eikä tule kalliiksi

   Ravitsemussuunnittelija Anu Mikkola arvioi, että Sydänmerkki tukee Kymijoen Ravintopalveluiden asiakasviestintää ja toimintamalleja. Se tukee toiminta-ajatusta ja vahvistaa imagoa ja arvoja.

   Asiakkaat kokevat ateriat terveellisiksi. Joka toinen vuosi suoritettavasta asiakastyytyväisyyskyselystä ja vuosittain pidettävästä laadunarviointikyselystä saadaan ruuan terveellisyydestä huippuarviot.

   - On mahdollista, että Sydänmerkillä on tässä roolinsa, Anu Mikkola kertoo.

    Sydänmerkkiruoka on myös lasten ja nuorten mieleen. Oppilasravintoloiden asiakaskyselyissä 61 % oppilaista kertoo valitsevansa mieluiten Sydänmerkki-vaihtoehdon.

    Kymijoen Ravintolapalveluissa ei ole huomattu Sydänmerkin lisäävän kustannuksia: käyttöoikeudesta perittävä vuosimaksu ja materiaalimaksut ovat marginaalisia. Raaka-ainekustannukset eivät ole myöskään nousseet: ne on saatu edullisiksi sopimustuotteilla.


    - Sydänmerkkiä voikin suositella lämpimästi kaikkiin kuntiin. Siitä on paljon etuja eikä se ole työläs toteuttaa esimerkiksi nykyisten toiminnanohjausjärjestelmien avulla, Anu Mikkola summaa.


    Katso Anu Mikkolan esitys Sydänmerkistä Kymijoen Ravintopalveluissa kokonaisuudessaan (18.2.2021)