Ohjaa ostopäätöksiä

Sydänmerkin käyttöoikeuksia on myönnetty elintarvikkeisiin vuodesta 2000. Merkin tunnettuutta ja käyttöä ostopäätösten perusteena tutkitaan vuosittain. Yli 80 % kuluttajista tuntee jo merkin ja noin 50 % tekee suoraan ostopäätöksiä sen perusteella. Kuluttajat kokevat merkin selkeäksi ja ymmärtävät sen tarkoituksen. Merkki koetaan myös tarpeelliseksi, koska se helpottaa ruokavalintoja. Sydänmerkki-tuotteiden mielletään sopivan kaikille ja kaiken ikäisille terveydestään ja hyvinvoinnistaan välittäville.
 

”Miksikö? se lisää myyntiä.”

Sydänmerkin käyttökokemuksista kerätään säännöllisesti tietoa myös yrityksiltä. Merkki koetaan tutkimusten mukaan luotettavaksi ja tarpeelliseksi. Sitä hyödynnetään imagoa vahvistavana lisäarvotekijänä, mutta sen on havaittu myös suoraviivaisesti kasvattavan myyntiä. Sydänmerkin avulla tuotteesi erottautuu muusta valikoimasta
 

Pieni maksu, iso hyöty

Sydänmerkin käytöstä tuotteissa ja ruokaohjeen jättämisestä reseptipankkiin peritään käyttöoikeusmaksu. Maksulla katetaan järjestelmän ylläpito, kehittäminen sekä markkinoinnin kustannukset, eikä sillä tavoitella voittoa tai rahoiteta taustajärjestöjen toimintaa. Merkin markkinoinnin myötä elintarvikkeet ja palvelut saavat lisänäkyvyyttä pienellä investoinnilla. 

Yhteistä markkinointi tuotteiden myynnin kasvattamiseksi

Sydänmerkki tekee aktiivista markkinointia niin omissa kanavissa kuin ulkopuolisissa medioissa. Kaiken kampanjoinnin tavoitteena on lisätä Sydänmerkin kiinnostavuutta ja saada se yhä enemmän ohjaamaan ostopäätöksiä. Sydänmerkin omat mediat tavoittavat vuosittain huomattavan määrän ihmisiä. Järjestelmässä mukana olevien tuotteiden kampanjoita nostetaan Sydänmerkin kanavissa. Tarjoamme myös mahdollisuuksia olla mukana yhteisissä kampanjoissa.