Käyttöoikeusmaksut

Sydänmerkki-tuotteiden käyttöoikeusmaksu on 500 € / tuote / vuosi. Sydänmerkin voi lisätä kaikkiin käyttöoikeuden saaneen tuotteen pakkauskokoihin yhdellä käyttöoikeusmaksulla, kun tuotenimi ja tuotteen ravintosisältö on sama. Jos tuotenimi muuttuu erikokoisissa, mutta sisällöltään samanlaisissa pakkauksissa, peritään kummastakin nimikkeestä oma käyttöoikeusmaksu. Sydänmerkki-järjestelmässä on käytössä alennusryhmäportaikko: alennus on sitä suurempi, mitä enemmän laskutettavia Sydänmerkki-tuotteita yrityksellä on.

AlennusryhmäAlennusprosenttiAlennusprosentin peruste
Ryhmä 10tuotteita alle 15

Ryhmä 2

12

tuotteita 15-19

Ryhmä 3

14

tuotteita 20-29

Ryhmä 4

18

tuotteita 30-39

Ryhmä 5

24tuotteita 40-49

Ryhmä 6

25tuotteita 50-59
Ryhmä 726tuotteita 60-69
Ryhmä 827tuotteita 70-79
Ryhmä 928tuotteita 80-89
Ryhmä 1030tuotteita 90 - 100*
Ryhmä 1160mikroyritys**
Ryhmä 12100Tuoreiden hevi-tuotteiden tuottajat ja markkinoijat

Oikeudet muutoksiin pidätetään

*) Jos yrityksellä on Sydänmerkki yli 100 ja enintään 200 tuotteessa, käyttöoikeusmaksua peritään  100 tuotteesta

**)Liikevaihto/taseen loppusumma max. 5M€.  Kansainvälisten yritysten Suomen yksiköt eivät ole mikroyrityksiä, vaikka em. ehdot täyttyisivät. Samoin sitä eivät ole tukkuliikkeet tai maahantuojat, jotka edustavat isoja brändejä. Ammattikeittiöiden valmistamat Sydänmerkki-tuotteet hinnoitellaan myös tämän ryhmän mukaan, kun tuotteita myydään vain ravintoloissa.

Tuotteet käyttöoikeudesta laskutetaan vasta, kun tuote on Sydänmerkki-järjestelmässä merkattu "tulevaksi markkinoille" eli hetkestä, kun yritys haluaa kertoa tuotteen Sydänmerkistä. Tuotetta EI laskuteta hakuajankohtana tai sinä hetkenä, kun Sydänmerkin käyttöoikeus on myönnetty.

Vuoden aikana on kolme laskutuspäivää. Tammi-helmikuussa laskutetaan pääosa käyttöoikeusmaksuista. Laskutusperusteena käytetään edellisen vuoden lopussa markkinoilla olevien käyttöoikeuksien määrää. Vuoden aikana markkinoille tulevien tuotteiden osalta käyttöoikeudet  laskutetaan toukokuussa ja syys-lokakuussa. Loka-joulukuussa markkinoille tulevia uusia käyttöoikeuksia ei laskuteta hakuvuonna. Yritys voi halutessaan jakaa käyttöoikeusmaksut tuote- tai tuoteryhmäkohtaisesti eri laskuille extranetissa.

Jos käyttöoikeus irtisanotaan päättymään kesken kalenterivuoden, maksettua käyttöoikeusmaksua ei palauteta. Mikäli tuote poistuu markkinoilta ilman, että käyttöoikeutta irtisanotaan, vastuujärjestöillä on oikeus periä käyttöoikeusmaksu kuluvalta maksukaudelta.

Vastuujärjestöillä on oikeus erittäin painavin perustein pienentää yksittäisessä tapauksessa käyttöoikeusmaksua.

Käyttöoikeusmaksut käytetään Sydänmerkki-järjestelmän ylläpitoon, kehittämiseen ja merkin tunnettuutta lisäävään markkinointiviestintään. Varoja ei käytetä vastuujärjestöjen muun toiminnan rahoittamiseen.

Viitetietojen lisääminen ja laskun jakaminen