Käyttöoikeusmaksut

Sydänmerkki-tuotteiden käyttöoikeusmaksu on 500 €/tuote/vuosi. Käyttöoikeusmaksuissa on käytössä alennusprosenttiportaikko ja alennus on sitä suurempi, mitä enemmän laskutettavia Sydänmerkki-tuotteita yrityksellä on.

Käyttöoikeusmaksut

Sydänmerkin käyttöoikeusmaksu on tuotekohtainen. Sydänmerkin voi kuitenkin lisätä kaikkiin käyttöoikeuden saaneen tuotteen pakkauskokoihin yhdellä käyttöoikeusmaksulla, kun tuotenimi ja tuotteen ravintosisältö on sama. Jos tuotenimi muuttuu erikokoisissa, mutta sisällöltään samanlaisissa pakkauksissa, peritään eri nimisistä tuotteista oma käyttöoikeusmaksunsa.

Alennusprosenttiportaikko

Sydänmerkki-järjestelmässä on käytössä alennusryhmäportaikko. Laskutettavien tuotteiden määrä todetaan laskutushetkellä.


AlennusryhmäAlennusprosenttiAlennusprorsentin peruste, laskutettavien tuotteiden määrä
Ryhmä 10

tuotteita alle 15

Ryhmä 2

12tuotteita 15-19
Ryhmä 314tuotteita 20-29
Ryhmä 418tuotteita 30-39
Ryhmä 524tuotteita 40-49
Ryhmä 625tuotteita 50-59
Ryhmä 726tuotteita 60-69
Ryhmä 827tuotteita 70-79
Ryhmä 928tuotteita 80-89
Ryhmä 1030tuotteita 90-100 *
Ryhmä 1160

mikroyritys **

Ryhmä 12100Tuoreiden hevi-tuotteiden tuottajat ja markkinoijat


*) Sadan tuotteen jälkeen hinnoittelu muuttuu seuraavasti:
• 101-200 tuotetta 35 000 euroa
• 201-300 tuotetta 37 000 euroa
• 301-400 tuotetta 39 000 euroa

**)
a) Liikevaihto/taseen loppusumma max. 5M€.
b) Kansainvälisten yritysten Suomen yksiköt eivät ole mikroyrityksiä, vaikka em. ehdot täyttyisivät. Samoin sitä eivät ole tukkuliikkeet tai maahantuojat, jotka edustavat isoja brändejä.
c)
Ammattikeittiöiden valmistamat Sydänmerkki-tuotteet hinnoitellaan tämän ryhmän mukaan, kun tuotteita myydään vain ravintoloissa.

Laskutuskäytännöt

Sydänmerkin käyttöoikeusta laskutetaan vasta, kun tuote on Sydänmerkki-järjestelmässä merkattu olevan markkinoilla (kohta "tuote markkinoille"). Tuotetta EI laskuteta hakuajankohtana tai kun Sydänmerkin käyttöoikeus myönnetään.

Sydänmerkin käyttöoikeudesta laskutetaan kolme kertaa vuodessa:

  1. Tammikuussa, jolloin laskutetaan kaikki sillä hetkellä markkinoilla olevat Sydänmerkki-tuotteet. Laskutusperusteena käytetään edellisen vuoden lopussa markkinoilla olevien Sydänmerkki-tuotteiden määrää.
  2. Vuoden aikana markkinoille tulevat uudet Sydänmerkki-tuotteet laskutetaan toukokuussa ja lokakuussa. 1.10-31.12 markkinoille tulevat tuotteet laskutetaan vasta seuraavan vuoden tammikuussa.

Yritys voi halutessaan jakaa käyttöoikeusmaksut tuote- tai tuoteryhmäkohtaisesti eri laskuille extranetissa.

Jos käyttöoikeus irtisanotaan päättymään kesken kalenterivuoden, maksettua käyttöoikeusmaksua ei palauteta. Mikäli tuote poistuu markkinoilta ilman, että käyttöoikeutta irtisanotaan, vastuujärjestöillä on oikeus periä käyttöoikeusmaksu kuluvalta maksukaudelta.

Vastuujärjestöillä on oikeus erittäin painavin perustein pienentää yksittäisessä tapauksessa käyttöoikeusmaksua.

Käyttöoikeusmaksut käytetään Sydänmerkki-järjestelmän ylläpitoon, kehittämiseen ja merkin tunnettuutta lisäävään markkinointiviestintään. Varoja ei käytetä vastuujärjestöjen muun toiminnan rahoittamiseen.

Viitetietojen lisääminen ja laskun jakaminen


Oikeudet laskutusta koskeviin muutoksiin pidätetään.