Miksi maksaa Sydänmerkin käytöstä?

Sydänmerkki on tunnettu brändi: suurin osa suomalaisista (noin 80%) tuntee merkin ja mitä se viestii. Sydänmerkki vaikuttaa myös ostopäätökseen ja on kuluttajien arvostama. Sydänmerkin käytöstä on monenlaisia hyötyjä.

Sydänmerkin hyödyntäjä saa

  • käyttää Sydänmerkkiä kaikessa markkinoinnissaan ja viestinnässään, esimerkiksi tiedotteissa, mainonnassa, hyvinvointikertomuksissa sekä ravintolassa
  • lisänäkyvyyttä laadukkaalle palvelulleen Sydänmerkin ja Sydänliiton kanavissa.
  • materiaalia Sydänmerkki-ateriasta viestimiseen

Sydänmerkki lisää palvelun uskottavuutta

Sydänmerkin kaltainen sertifikaatti ja ulkopuolisen toimijan arvio ruoan terveydestä tuo palvelulle uskottavuutta

Sydänmerkki luo positiivista imagoa

Sydänmerkki tunnetaan ja merkin käyttävää toimijaa, oli se sitten kunta, ravintola tai teollinen yritys, pidetään vastuullisena toimijana.

Sydänmerkillä kunnan tai työpaikan terveyden edistäminen tehdään konkreettiseksi ja siitä kannattaa kertoa ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä kuten hyvinvointikertomuksessa.

Lisää luottamusta ja ruuan arvostusta

Sydänmerkki ruokalistalla takaa ruuan terveellisyyden. Se lisää luottamusta tarjontaa kohtaan eikä asiakkaan tarvitse miettiä onko minulle tai läheiselleni tarjottu ruoka terveellistä.

Laatu yhtä hyväksi jokaisessa ruokapaikassa

Sydänmerkkiin sitoutuminen on helpottanut ruokapalvelutoimijoita yhdenmukaistamaan ruokatarjontaa eri toimipaikoissa. Näin kaikilla asiakkailla on yhdenvertainen mahdollisuus terveellisiin aterioihin.

Terveellinen tarjonta näkyväksi

Moni ruokapalvelutoimija on pitkään valmistanut asiakkailleen terveellistä, ravitsemussuositusten mukaista ruokaa. Tästä ei välttämättä ole kerrottu asiakkaille. Sydänmerkki tekee työn näkyväksi. Tunnettua logoa saa hyödyntää niiden aterianosien yhteydessä, joille on myönnetty käyttöoikeus.

Uusia asiakkaita

Ruoan terveellisyys kiinnostaa asiakkaita, myös valintojen helppoa tekemistä arvostetaan - Sydänmerkki tarjoaa ratkaisun molempiin.
Sydänmerkkiä hyödyntävät toimipaikat ovat kertoneet asiakasmäärän lisäyksistä merkin myötä, joten terveellisyyteen panostaminen ja ennen kaikkea tehokas viestintä hyvistä valinnoista voi tuoda lisää tuloja ravintolalle.

Säästöjä pääruuan menekissä

On tyypillistä, että suomalainen syö koko rahan edestä. Pääruokaa lapataan lautaselle yli oman tarpeen ja vastaavasti kasvisten syönti voi jäädä olemattomaksi.

Asiaan voidaan vaikuttaa esimerkiksi Sydänmerkin kaltaisella viestinnällä ja komponenttien sijoittelulla linjastossa. Etenkin kasvisten valintaa lisäävät toimet vähentävät arvokkaamman pääruokakomponentin valintaa: kasvikset kannattaa sijoittaa linjastossa ensimmäiseksi ja nimetä houkuttelevasti. Sydänmerkkiä hyödyntävät toimipaikat ovat kertoneet myös malliaterian lisänneen kasvisten syöntiä.