Pohjois-Pohjanmaa Sydänmerkki-maakunnaksi

Sydänmerkki-ateriat otettiin osaksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelman (2007–2017) toimeenpanoa. Tavoitteena oli saada terveellisten aterioiden merkintäjärjestelmä käyttöön maakunnan julkisessa ruokapalvelussa ja siten nimetä Pohjois-Pohjanmaa Sydänmerkki-maakunnaksi vuoteen 2017 mennessä.

Tavoitetta edistettiin yhteistyössä Suomen Sydänliiton, Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiirin, Yksi elämä – terveystalkoiden ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelman Muutos nyt –yhteistyöverkoston kanssa.

Sydänmerkki-aterialla terveyttä kuntalaisille


Terveyden edistämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn haluttiin Pohjois-Pohjanmaalla panostaa, jotta terveyseroja eri väestöryhmien välillä saataisiin pienennettyä ja väestön sairastavuuslukuja laskettua.

Hyvien ravitsemuskäytäntöjen kartoittaminen aloitettiin Pohjois-Pohjanmaan liiton koordinoimassa maakunnallisessa terveysliikunta ja ravitsemus työryhmässä (ManTra) keväällä 2014. Taustalla oli mm. maakunnan terveysliikunta- ja ravitsemusohjelma ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimus. Työryhmässä oli jäseniä mm. alueen kunnista, järjestöistä ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksiköstä.

Sydänmerkki-ateria valittiin puoli vuotta myöhemmin kuntiin juurrutettavaksi hyväksi käytännöksi, jonka jälkeen tehtiin suunnitelma Sydänmerkin käyttöönotosta maakunnan alueella. Ajatuksena oli Sydänmerkin hyödyntäminen alueen julkisissa ruokapalveluissa laajasti, varhaiskasvatuksen toimipaikoista henkilöstöravintoloihin sekä reseptiikan ohella elintarvikehankinnoissa ja palveluiden kilpailutuksessa. Juurrutustyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksiköllä oli keskeinen rooli. Sydänmerkki-aterian ohella kuntalaisten terveyttä edistettiin myös muilla toimenpiteillä.

Koulutuksia Sydänmerkin juurruttamisen tueksi

Tavoitteen käytäntöön viemiseksi järjestettiin lukuisia tapaamisia eri puolilla aluetta, jossa tavoitetta tehtiin tutuksi kuntien ruokapalveluiden tuottajille ja HYTE-johtoryhmille. Samalla pyrittiin vaikuttamaan asenneilmapiiriin ja nostamaan esille terveellisen ruokatarjonnan mahdollistajien edelläkävijöitä. Markkinoinnissa hyödynnettiin myös blogikirjoituksia ja kyselyä, jossa selvitettiin mm. hankintojen tekemistä, kriteeristön hyödyntämistä sekä päätöksentekoa. Yhteistyössä Sydänmerkin kanssa alueella järjestettiin useita maksuttomia koulutuksia ruokapalveluille, jossa Sydänmerkki-ateriaa ja sen käyttöönottoa tehtiin tutuksi.

Työn tuloksena Sydänmerkki otettiin käyttöön useissa kunnissa, ensimmäisenä Siikajoella loppuvuodesta 2015. Muita Sydänmerkki-aterian hyödyntäjiä ovat Raahe, Ii, Utajärvi ja Vaala. Oulun kaupungissa Sydänmerkki-aterioita tarjotaan osassa toimipaikkoja, ISS Palveluiden tuottamana. Yksityisistä palveluntarjoajista Sydänmerkki otettiin käyttöön Oulaisten Taukokankaassa.

Työ terveellisen ruokatarjonnan edistämiseksi jatkuu

Hyvinvointiohjelman päätyttyäkin hyvä yhteistyö ja vaikuttaminen Pohjois-Pohjanmaalla on jatkunut. Alueella perustettiin ravitsemusterveyden koordinaatioryhmä mm. ruokapalvelupäälliköistä ja perusterveydenhuollon ravitsemusterapeuteista. Koordinaatioryhmä on laatinut alueellisen ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelman. Se myös julkaisee ravitsemusterveyden uutiskirjettä 4 kertaa vuodessa ja järjestää koulutuksia vuosittain. Koordinaatioryhmän jäsenet osallistuvat pyydettäessä kuntien ravitsemustyöryhmien kokouksiin.

Päättäjä- lue lisää terveellisen ruokatarjonnan varmistamisesta