Tiedottaminen

Olemme tehneet tiedotuskäyttöön valmiita materiaaleja, kuten esimerkkitekstejä ja kuvia. Materiaalit täydentyvät toiveiden mukaan.

Tiedotteita

Hyödynnä eri kohderyhmille laadittuja tiedotepohjia Sydänmerkki-aterioista viestimiseen. Voit personoida ja täydentää tekstejä esimerkiksi lisäämällä oman logon, toimipaikan nimen tai tietoja Sydänmerkki-aterioiden tarjoamisesta.


Tiedote opiskellija- ja henkilöstöravintolan asiakkaille

LATAA Word Tiedote aikuisille


Tiedote lapsille ja nuorille

LATAA Word Tiedote lapsille ja nuorille

Tiedotteen sijaan voit jakaa samansisältöistä verkkosivua


Tiedote lasten vanhemmille (koulut ja päiväkodit)

LATAA Word Tiedote vanhemmille


Tiedote opettajille

LATAA Word Tiedote ammattikasvattajille

Kuvia materiaalipankista

Sydänkaupasta hankittavien merkintävälineiden rinnalla terveellisestä ruoasta voi viestiä materiaalipankin aineistojen avulla. Materiaalipankista löydät esimerkiksi ruokakuvia verkkokäyttöön, malliateriakuvia sekä infoja.

Sydänmerkkiä käyttävät ravintolat voivat hyödyntää aineistoja sähköisesti tai tulostuttaa omaan käyttöön.

LATAA aineistoja täältä