Kysyttyä käyttöönotosta ja toteutuksesta

Pitääkö Sydänmerkki-ruokaa tarjota joka päivä?

Vastaus: On toivottavaa, että asiakkailla olisi päivittäin mahdollisuus terveelliseen ateriaan. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista esimerkiksi teemapäivien tai terveellisemmän tarjonnan vähyyden vuoksi. Tämä ei ole este Sydänmerkki-aterioiden tarjoamiselle: Sydänmerkki-aterioiden tarjoaja saa itse päättää terveellisen tarjonnan tiheyden. Useimmilla toimijalla on pyrkimys kriteereidenmukaiseen tarjontaan 3-5 kertaa viikossa.

Jos ravintola saa Kelan ateriatukea, tulee terveellisen tarjonnan laajuudessa noudattaa opiskelijaruokasuosituksen ehtoja.

LUE LISÄÄ


Pitääkö päivittäin olla monta Sydänmerkki-vaihtoehtoa?

Sydänmerkin näkökulmasta myös tämä on jokaisen toimijan itse päätettävissä. Meille riittää, että jokaisessa aterianosassa on yksi terveellisen vaihtoeho eli asiakkaalla on mahdollisuus koota hyvä ateriakokonaisuus. Laajemmalle terveelliselle tarjonnalle ei luonnollisesti ole estettä.

Kelan ateriatukea saavilla toimipaikoilla on tähän tarkemmat ehdot.

LUE LISÄÄ

Asiakkaat haluaa vaihtelua rasvapöytään, saako tarjolla olla voipohjaisia levitteitä?

Kyllä saa. Sydänmerkin käyttö ei sulje pois ns. epäterveellismepää tarjontaa, jos osa asiakkaista sitä toivoo ja toisaalta kaikkia ruokia ei ole mahdollista tehdä kriteerienmukaisiksi. Terveellisempien vaihtoehtojen helppo valinta on olennaista.

Pitääkö Sydänmerkki-aterialla käyttää Sydänmerkki-tuotteita?

Ei tarvitse. Sydänmerkin saaneet elintarvikkeet helpottavat Aterian totetutusta, koska ne soveltuvat automaattisesti aterianosiksi. Toteutuksessa voi käyttää myös mitä tahansa muita elintarvikkeita, joiden ravitsemuslaatu on kriteereiden mukainen.

Viekö Sydänmerkki-aterioiden käyttöönotto paljon työaikaa?

Aikaavievin vaihe on oman tarjonnan tarkastelu: löytyykö sieltä kriteerit täyttäviä ruokia. Tietojemme mukaan, kun ravintoarvolaskelmat ja tuotetiedot ovat olleet toiminnanohjausjärjestelmissä kunnossa, tarjonnan tarkastelu on käynyt parissa päivässä muun työn ohella.

Toisaalta tarkasteluvaihe on saattanut kestää moninkertaisesti pidempäänkin, jos esimerkiksi ravintoarvojen laskeminen on ollut kesken tai resepteihin on haluttu tehdä tuotekehitystä.

Käyttöönottoa voi nopeuttaa hyödyntämällä valmiita ammattikeittiöille tehtyjä ruokaohjeita ja/tai Sydänmerkin saaneita elintarvikkeita.

Jos aterianosien kirjaamiseen eli itse hakemuksen tekemiseen haluaa apukäsiä, työpanosta voi ostaa Sydänliitosta (25€/h, kysy Marilta tarkemmin).

Kunnassamme on talous tiukoilla. Miten perustelen Sydänmerkki-aterioihin satsaamisen päättäjille? Tuleeko terveellisen ruoan tarjoaminen kalliiksi?

Terveellisiin aterioihin panostaminen tulisi nähdä kunnissa investointina, keinona edistää vaikuttavasti kuntalaisten hyvinvointia. Investoinniksi se on erittäin edullinen: kustannuksia tulee lähinnä vuosittaisesta käyttöoikeusmaksusta sekä merkintämateriaalista. Pidemmällä tähtäimellä terveelliseen ruokaan panostaminen voi tuoda säästöjä terveydenhuoltomenoissa.

THL on esimerkiksi arvioinut, että jos suomalaiset saisivat 1 g vähemmän suolaa päivittäin, säästyisi yhteiskunnan varoja 70 miljoonaa euroa.

Itse terveellisen ruuan valmistaminen ei tule kalliiksi: on näyttöä, että raaka-ainekustannukset Sydänmerkki-ruuassa eivät ole tavanomaista suuremmat - päin vastoin saatetaan jopa saada kustannussäästöjä.

Voimmeko kokeilla Sydänmerkki-aterioita ravintolassamme esimerkiksi hyvän olon teemaviikolla?

Sydänmekki-aterioita tarjoavat toimipaikat voivat tilata kampanjamateriaalia erityisiä nostoja varten. Ne toimijat, jotka eivät vielä käytä säännöllisesti Sydänmerkkiä ravintoloissaan, voivat viettää teemaviikkoa valmiiden ruokaohjeiden ja Sydänmerkin saaneiden tuotteiden avullla.

LUE LISÄÄ

Miten Sydänmerkki voi olla varma, että ravintolan tekemä ruoka on varmasti kriteereiden mukaista?

Vastuu aterioiden toteutumisesta Sydänmerkin mukaisina on ensisijaisesti ravintoloilla. Sydänmerkki ruokalistalla katsotaan elintarvikelain mukaan (23/2006) lupaukseksi asiakkaalle. Lupaus lunastetaan ja odotukset täytetään, kun ateria toteutetaan reseptiikan mukaan ja tarjolla on oikeat lisäkkeet - Sydänmerkillä näkyvästi esiintuotuna.

Sydänmerkki pyrkii varmistamaan hakemusprosessilla sekä perehdytyksellä, että mahdollisuudet terveelliselle ateriatoteutukselle ovat olemassa. Tarjoamme myös ravintoloiden käyttöön merkintämateriaalia hyvien valintojen esilletuontiin.

Muita laadun varmistamiskeinoja ovat omavalvonta sekä Ravitsemuspassiin suorittaminen.

Mikä malliaterian tarkoitus on?

Malliateria on yksi tapa kuvata päivän Sydänmerkki-vaihtoehto. Toisaalta se antaa tietoa terveellisen aterian kokoamisesta:

  • mikä on kohtuullinen ruokamäärä?
  • missä suhteessa eri ruokalajeja kannattaa syödä (erit. kasvikset)?
  • mitkä aterianosat ja komponentit kuuluvat Sydänmerkki-ateriaan (esim. salaattipöydästä)

Malliateria auttaa kokoamaan aterian, josta saa energiaa ja ravintoaineita sopivasti.

Miten malliateria kannattaa laittaa esille? Voiko se olla jotain muuta, kun oikea annos, koska saamme palautetta ruokahävikistä?

Kuvaavin tapa esittää malliateria on laittaa esille oikea ateria päivän Sydänmerkki-vaihtoehdosta. Aina tämä ei ole mahdollista esimerkiksi kustannus- tai ympäristösyistä, joten kuva käy myös aterian esitystavaksi.

  • itse otettu ja laminoitu kuva omista aterioista
  • muun tahon malliateriakuvat. Sydänmerkki-aterioita tajoavat ravintolat saavat käyttöönsä Sydänmerkin malliateriakuvat maksutta

Malliateria, oli se sitten kuva tai oikea ateria, kannattaa sijoittaa näkyvälle paikalle linjaston päähän tai ravintolan ovensuuhun.

Miten malliateria toteutuisi käytännössä?

Malliateria, jossa lautasesta puolet täytetään kasviksilla, toteutuu todennäköisimmin, jos ravintolan linjastosta valitaan ensiksi kasvikset. Näi pääruokaa ei mahdu lautaselle liikaa. Joissakin paikoissa "yhden lautasen politiikka" on ollut toimiva: kun kasvikset ja pääruoka kootaan samalle lautaselle, aterian koko pysyy paremmin hallinnassa.

Onko malliateriasta hyötyä?

Sydänmerkkiä toteuttavien tahojen kokemusten mukaan malliaterian näkeminen on lisännyt kasvisten syöntiä lounasasiakkailla ja pienentänyt jonkin verran annoskokoja. Kouluissa ja päiväkodeissa se on erityisesti muistuttanut kasvisten valitsemisesta.