Hakeminen ja toteutus

Käyttöönotto alkaa tarjonnan tarkastelulla. Sydänmerkistä kiinnostunut selvittää aluksi, löytyykö nykyisestä valikoimasta kriteerit täyttävää tarjontaa. Vaihe voidaan ohittaa hyödyntämällä Sydänmerkin ruokaohjeita ja Sydänmerkin mukaisia tuotteita. Kun tarjonta on kunnossa haetaan käyttöoikeutta, perehdytään Sydänmerkkiin ja suunnitellaan asiakasviestintä.

Tarjonnan tarkastelu 

Hakeminen alkaa tarjonnan tarkastelusta kriteereiden avulla. Ruokapalvelutoimija tarkastelee, löytyykö omasta tarjonnasta kriteerit täyttäviä aterian osia. 

Ateriaa voidaan kutsua Sydänmerkki-ateriaksi, kun siitä löytyy kaikki aterianosat: pääruoka mahdollisine lisäkkeineen, leipä levitteineen, kasviksia öljykastikkeella sekä ruokajuomaa. Jos vaikkapa salaatinkastike puuttuisi, ateria ei ole enää Sydänmerkki-ateria. 

Toteutumiseen riittää yksikin kriteereiden mukainen aterianosa. Joskus vähempisuolaisen leipävalikoiman kapeus koetaan hankalana. Sydänmerkki-ateria toteutuu kuitenkin hyvin, jos tarjolla on kriteerit täyttävää näkkileipää, vaikka joka päivä.   

Pääruoat

 • pääruoista tulee olla vakioidut ruokaohjeet, joiden ravintosisältö on laskettu 
 • jos ruokaohjeiden ravintosisältöjä ei ole laskettu, voi laskentapalvelua ostaa Sydänliitosta.   
 • Sydänmerkin mukaiset tuotteet sopivat aina osaksi Sydänmerkki-ateriaa, vaikka niiden ravintosisältö saattaa olla hiukan aterian kriteereistä poikkeava.  
 • ammattikeittiöiden ruokaohjeilla aloitus on nopeaa - omia ruokaohjeita ei tarvitse tarkastella 

Lisäkkeet

 • tehdään itse tai hankitaan kriteereiden mukaisina 
 • itse tehdyistä aterianosista tulee olla vakioidut ruokaohjeet, joiden ravintosisältö on laskettu.  
 • Sydänmerkin mukaiset tuotteet sopivat aina osaksi Sydänmerkki-ateriaa 

Käyttöoikeuden hakeminen aterioille 

Kriteerit täyttäville aterianosille haetaan käyttöoikeutta extranetissa. Käyttöoikeus myönnetään aterianosille, jotka täyttävät myöntämisperusteissa mainitut vaatimukset.  

Hakemus

 • kuvataan Sydänmerkin mukainen tarjonta.  Ruokaohjeita tai niiden ravintosisätötietoja ei lähetetä Sydänliittoon
 • annetaan toimipaikkojen yhteystiedot, joissa Sydänmerkki-aterioita on tarjotaan. Tiedot siirtyvät Sydänmerkin verkkosivuille kun aterioiden tarjonta alkaa. 
 • Aloitusvaiheessa liikkeelle lähdetään usein suppeammalla reseptivalikoimalla joka täydentyy ajan kuluessa, kun uutta reseptiikkaa ehditään kehittää. Uusia aterianosia voi lisätä milloin tahansa extranetissa. 
 • hakemuksia käsitellään kerran kuussa, kuun lopussa (heinäkuuta lukuun ottamatta). Hyväksytyistä, hylätyistä tai lisäselvitystä vaativista aterianosista lähetetään sähköpostiviesti hakemuksen lähettäjälle.

HAKUOHJE

Perehtyminen Sydänmerkkiin ja asiakasviestintä

Kun käyttöoikeus on myönnetty, perehdytään Sydänmerkkiin ja suunnitellaan terveellisistä aterioista viestiminen.

KOULUTUS

TERVEELLISISTÄ ATERIOISTA VIESTIMINEN