Terveellisistä aterioista viestiminen

Ennen Sydänmerkki-aterioiden tarjonnan aloittamista kannattaa asiakasviestintä suunnitella hyvin, jotta ruokailijat ja sidosryhmät saavat tietää ruokapalveluiden tekemästä hyvästä työstä ja hyvien valintojen tekeminen olisi asiakkaalle helppoa.

Viestintää tehdään ravintolassa ja sähköisissä kanavissa eri keinoin. Tavoitteena on kertoa selkeästi, mitkä vaihtoehdot linjastossa ovat Sydänmerkillisiä sekä mistä Sydänmerkki kertoo. Viestinnässä hyödynnetään esimerkiksi

Jos ravintolassa on tarjolla vain Sydänmerkin mukaisia lisäkkeitä, on viestintä yksinkertaisempaa. Välttämättä linjasto-opasteita ei tarvita ollenkaan, pelkkä Sydänmerkki ruokalistalla muun infon ohella voi riittää.

Aineistoja voi hyödyntää sekä sähköisinä sekä printtiversioina.

Verkkonäkyvyys ja Sydänmerkin hyödyntäminen omassa viestinnässä

Sydänmerkki-aterioita tarjoavat toimijat saavat näkyvyyttä Sydänmerkin kanavissa: verkkosivuilla ja some-kanavissa. Sydänmerkki-aterioita tarjoavat ravintolat näkyvät Sydänmerkin verkkosivuilla, kun ne on lisätty extranetissa ja terveellisten aterioiden tarjoaminen alkaa.

Sydänmerkki jakaa mielellään tietoa esimerkiksi kampanjoista tai uusista ravintoloista kanavissaan. Tietoja voi välittää Marille.

Käyttöoikeuden haltijalla on oikeus hyödyntää Sydänmerkkiä myös omassa viestinnässään, esimerkiksi viestiessään käyttöoikeuden saaneista aterioistaan verkkosivuilla, hyvinvointikertomuksessa tai muissa tiedotusvälineissä.

Ruuan terveellisyys valintakriteereiden top 5:ssa


Ruuan terveellisyys on tärkeä arvo valtaosalle ruokailijoista. Tieto ruuan ravitsemuslaadusta on hyvää asiakaspalvelua: aterian komponenttien terveellisyyttä, esimerkiksi suolapitoisuutta, ei voida päätellä ruoan ulkonäöstä. Tieto korjaa myös vääriä käsityksiä erityyppisten aterioiden terveellisyydestä: moni kuvittelee virheellisesti, että liharuuat ovat aina epäterveellisempiä kuin kasvisvaihtoehdot.


Kun tarpeet ruoan laadun ja informaation suhteen täyttyvät, asiakkaat ovat tyytyväisempiä ja luottavat palvelun laatuun. Tiedon antaminen hyvistä valinnoista ja järkevästä ateriakoosta voi vaikuttaa annosten kokoa pienentävästi. Parhaimmillaan opit lounasravintolasta siirtyvät myös vapaa-ajalle ja kotisyömisiin.

Ruokapalvelut ruokakasvattajana

Ruokapalveluilla on merkittävä rooli ruokakasvatuksessa. Jokapäiväisissä ruokailutilanteissa keittiön ammattilaiset ohjaavat ja opastavat asiakkaita hyviin vaihtoehtoihin. Tärkeää on sekin, että ruokapalveluissa tehdään terveelliset vaihtoehdot mahdollisiksi ja helposti valittaviksi.

Lue lisää ruokakasvatuksesta