Kodin ulkopuolella syödyt ateriat

Ateriointi kodin ulkopuolella on Suomessa yleistä. Erityyppisiä aterioita syödään arviolta 2,3 miljoonaa päivittäin. Yksistään kouluaterioita näistä on liki miljoona. Meille jokaiselle aterioita kertyy elämänkaaren vaiheessa tuhansia. Siksi ei ole samantekevää, millaisia ateriat ovat ravitsemuslaadultaan.

Taulukossa on arvioitu eri elämänkaaren vaiheissa syötyjen aterioiden määrää kodin ulkopuolella. Eläkeikään mennessä aterioita voi kertyä yli 20000. Koska monelle kodin ulkopuolella, esimerkiksi päiväkodissa, koulussa, työpaikalla,  syöty ruoka on päivän ainut lämmin ateria, on sen ravitsemuslaadulla terveydelle iso merkitys.

ikä    paikkaaika/vateriat/pvpv/vuosiyhteensäkertymä
1-6päiväkoti5323034503450
7-16peruskoulu9118016205070
17-19toinen aste311805405610
20armeija9 kk41807206330
21-26korkeakoulu511407007030
27-67työpaikka401220880015830
vapaa-aika7858452420354
78-80ateriapalvelu2136573021084
80-82palvelutalo23365219023274
82-vanhainkoti, sairaala4365...


Lähde: Jyväskylän ammattikorkeakoulu/Enni Mertanen