Terveellisen ruoan hyötyjä

Terveellinen ruokatarjonta ja sen esilletuonti on helppo, vaikuttava ja edullinen investointi ihmisten terveyteen. Välittömiä hyötyjä ovat esimerkiksi parempi työteho ja jaksaminen, pidemmällä aikavälillä se mahdollistaa pidemmät työurat sekä voi tuoda säästöjä terveydenhoitomenoihin

  • auttaa painonhallinnassa
  • pitää yllä säännöllistä ateriarytmiä ja monipuolista syömistä
  • edistää terveyttä ja vähentää sairauspoissaoloja
  • parempi terveys pidentää työuria
  • vaikuttaa tulokseen: kohentaa työtehoa, työkykyä ja lisää työn tuottavuutta
  • lisää työssä viihtymistä
  • auttaa jaksamaan
  • vie parhaimmillaan mallin hyvästä syömisestä myös vapaa-ajan ruokailuhetkiin
  • osoittaa hyvää huolenpitoa henkilöstöstä ja kuntalaisista - mahdollisuus syödä terveellisesti on hyvää henkilöstöpolitiikkaa
  • on vastuullista myös taloudellisessa mielessä: etenkin julkisin varoin tuotetun tai tuetun ruuan tulee täyttää terveydelliset vaatimukset