Taustaa ateriatukijärjestelmälle

Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden ruokailua tuetaan valtion varoin Kelan maksaman ateriatuen muodossa.  Tuki antaa opiskelijoille mahdollisuuden nauttia monipuolisen aterian kohtuulliseen opiskelijahintaan. Valtioneuvoston asetuksen mukaan opiskelija-aterian tulee täyttää laadultaan yleiset terveydelliset ja ravitsemukselliset vaatimukset. Uusittu suositus tarkentaa ateriatukea koskevaa asetusta sekä tukee opiskelijoiden ravitsemuksen ja terveyden myönteistä kehitystä.

Opiskelijaruokailu parantaa opiskelukykyä tukemalla jaksamista, vireyttä ja viihtyvyyttä. Se edistää terveellisiä elintapoja ja hyvinvointia. Opiskelijaruokailulla on tärkeä kansanterveydellinen merkitys. Sen avulla voidaan vaikuttaa opiskelijoiden ruokaosaamiseen eli ruokaan liittyviin tietoihin, taitoihin ja asenteisiin sekä ruokailutottumuksiin. Tämän vuoksi on tärkeää, että opiskelija-aterian ravitsemuslaatu vastaa luotettavia tutkimuksiin perustuvia ravitsemussuosituksia. 

Opiskeluaikaisen ruokailun vaikutukset heijastuvat myös opiskelun jälkeisiin elämänvaiheisiin. Säännöllinen ateriointi rytmittää päivää ja luo tottumuspohjaa arkiruokailulle myös työelämää varten.

Vastuu siitä, että opiskelijoille on tarjolla suositusten mukaisia ateriavaihtoehtoja, kuuluu sekä ruokapalveluhenkilöstölle että ruokapalveluista päättäville. Aterioiden ravitsemuksellinen laatu tulee ottaa huomioon myös opiskelijaravintoloiden kilpailutuksessa.