Rekisteriseloste ammattilaisille

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä 

Sydänliitto ry
Oltermannintie 8
00620 HELSINKI 
Puh.: 09 752 7521 (vaihde)
Faksi: 09 752 752 50
www.sydanmerkki.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö 

Eeva Hietalahti Puh.: 09 752 752 82
S-posti: [email protected]

3. Rekisterin nimi 

Sydänliiton ammattilaisille suunnatun Sydänmerkin markkinointiviestinnän rekisteri. 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Uutiskirjeen ja muun markkinointiviestinnän lähettäminen elintarviketeollisuudessa, ruokapalveluissa tai terveydenhuollossa toimiville ammattilaisille.

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:
• perustiedot kuten nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoitteet),  
• (myöhemmin annetut) suoramarkkinointikiellot  
• edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Elintarviketeollisuuden ja ruokapalveluiden ammattilaisten osalta ammattilaisten uutiskirjeen saajien osoitetiedot ovat peräisin Sydänmerkin hallinnointiin käytettävästä Kilta-rekisteristä. Terveydenhuollon ammattilaisten osoitetietoja on kerätty esimerkiksi koulutus- ja messutapahtumissa ja heidän osoitteitaan on saatu myös muista Sydänliiton terveydenhuollon ammattilaisille suunnatuista rekistereistä. Rekisterissä voi olla myös  Sydänmerkin uutiskirjeen itse tilanneita henkilöitä.

Rekisterin perustietoja voidaan myös päivittää hankkimalla päivityspalveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta. 

7. Tietojen luovutus

Sydänliitto ry voi luovuttaa tietoja Sydänliiton muuhun ammattilaisille suunnattuun  markkinointiviestintään. Tietoja ei luovuteta tai myydä kolmansille osapuolille (tai Sydänliiton ulkopuolisille tahoille). 

Sydänliitto ry voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta sivullisille. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

8. Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjä järjestää rekisterin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin ATK:n avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa. 

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän sekä sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Tietoja käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä tarpeellisen laajuinen käyttöoikeus.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.