Ravitsemuspassi osaamisen kehittämisessä

Ravitsemuspassi on työväline kaikille ravitsemisalan ammattilaisille, nykyisille ja tuleville. Ravitsemuspassin avulla ruoka-alan ammattilainen voi testata, hallitseeko perusasiat ravitsemuksesta ja tarvittaessa aiheesta voi opiskella lisää sivuston aineiston avulla

Passin suorittaminen lisää valmiuksia tehdä terveellistä ruokaa ja ohjata asiakasta laadukkaammissa valinnoissa. Ravitsemuspassi on maksuton osaamistesti ja sen voi suorittaa verkossa. Hyväksytystä suorituksesta saa henkilökohtaisen todistuksen. Myös toimipaikan on mahdollista saada Ravitsemuspassitodistus, kun 80 % henkilöstöstä on suorittanut passin.

Jokaisesta toimipaikasta, jossa Sydänmerkki-ateria on käytössä, ainakin yhden henkilön tulisi suorittaa Ravitsemuspassi.

 
TUTUSTU: www.ravitsemuspassi.fi