Pidetään lupauksesta kiinni

Kun tarjonta on tarkastettu ja säädetty Sydänmerkin mukaiseksi, pidetään keittiöissä huolta, että suunniteltu laatu säilyy asiakkaan lautaselle. Käytännössä tämä toteutuu helposti niin, että 

  • reseptiikkaa noudatetaan eli ruoka valmistetaan ruokaohjeessa mainituilla raaka-aineilla ja määrillä eikä kokin makuaistin tai mieltymysten mukaan
  • tarjolla on hakemuksessa esitettyjä lisäkkeitä, jokaisesta aterianosasta ainakin yksi vaihtoehto. 

Sydänmerkki on lupaus terveellisestä vaihtoehdosta. Kun tarjonnan laadusta pidetään huolta mm. reseptiikkaa noudattamalla, ruoka vastaa siitä annettuja tietoja eikä ruokailijaa johdeta harhaan (Elintarvikelaki 23/2006). 

Miksi mitata suolan määrää?

Makuaistin avulla ei voi arvioida luotettavasti ruokien suolamäärää, koska suolan maistamiskynnys on yksilöllinen. Tämän vuoksi on hyvä seurata suolan käyttöä reseptin ravintosisältölaskelmin sekä jos mahdollista, suolapitoisuutta suolamittarin avulla. 

Kun suolan määrää vähennetään, vaikutetaan suolamieltymykseen. Tällä on ravitsemuskasvatuksellista merkitystä. Mieltymys suolaiseen ruokaan vähenee, kun tottuu vähäsuolaiseen ruokaan.

Lähde: VRN, opiskelijaruokasuositus 2016