Opiskelijoille annettava informaatio

Aterioinnin yhteydessä annettavan ohjauksen keskeinen tavoite on, että opiskelija mm. motivoituu ja tottuu valitsemaan suositusten mukaisesti koostettuja ja kohtuullisen kokoisia aterioita sekä oivaltaa niiden ja ruokailutilanteen merkityksen 

Ohjauksessa voidaan käyttää erilaisia viestintäkeinoja. Niistä keskeisiä ovat malliaterian kuvaaminen ja toteutus, ruokalistamerkinnät, henkilökohtainen ohjaus, hyviä ruokavalintoja tukeva linjasto sekä viihtyisä ruokailuympäristö.  

Ruokalistasta tulee ilmetä, mikä ateriakokonaisuus tai mitkä ateriakokonaisuudet täyttävät suosituksen kriteerit. Merkintätapa voi olla esimerkiksi teksti tai symboli

  • Suosituksen mukaiset pääruoat tulee merkitä ruokalinjastoon pääruoan kohdalle tai linjaston läheisyydessä tulee olla ruokalista, josta merkinnät voidaan tarkistaa ruokaa otettaessa.
  • Suosituksen mukaiset muut aterian osat (leipä, leipärasva, juoma ja salaattikastike), merkitään samalla periaatteella kuin pääateriat.
  • Jos kustakin aterian osasta on tarjolla vain yksi vaihtoehto, joka täyttää suosituksen kriteerit, sitä ei tarvitse merkitä mitenkään.

Opiskelijalle tulee kuvata malliateria. Malliateria voi olla myös kuva tai kirjallinen ohje. Sen tulee sisältää suosituksen mukaiset aterianosat. Sydänmerkin asiakkailla on mahdollisuus hyödyntää teettämiämme malliateriakuvia.

Sydänmerkki-ateria on valmis konsepti, jonka avulla suositus on helppo viedä käytäntöön,