Omavalvonta Sydänmerkissä

Tsekkilista muistuttaa keskeisistä Aterian toteutuksen periaatteista.

Omavalvontalomake on kehittynyt täytettävästä lomakkeesta tsekkilistaksi. Listan tarkoitus on muistuttaa keskeisten periaatteiden noudattamisesta: eri aterianosien esillepanosta, merkitsemisestä sekä reseptiikan noudattamisesta.

Vanhaa omavalvontalomaketta ei siis tarvitse enää käyttää, mutta käytölle ei ole estettä, jos se koetaan hyödylliseksi.  

Tsekkilista

Vanha omavalvontalomake