Faktaa aterioista ja opiskellijoista

TALOUS

  • Vuonna 2015 ateriatuen piirissä oli 108 opiskelijaravintolan pitäjää ja 389 ravintolayksikköä
  • Vuonna 2015 Kela maksoi opiskelijoiden ateriatukea (ravintoloille) yhteensä 30,8 miljoonaa euroa, ja se koski noin 14,9 miljoonaa ateriaa.
  • Opiskelija saa vastaavan suuruisen alennuksen (noin 43 %) aterian hinnasta.

TERVEYTTÄ JA JAKSAMISTA

  • Opiskelijaruokailu parantaa opiskelukykyä tukemalla jaksamista, vireyttä ja viihtyvyyttä. Se edistää terveellisiä elintapoja ja hyvinvointia.
  • Opiskelijaruokailulla on tärkeä kansanterveydellinen merkitys. Sen avulla voidaan vaikuttaa opiskelijoiden ruokaosaamiseen eli ruokaan liittyviin tietoihin, taitoihin ja asenteisiin sekä ruokailutottumuksiin.
  • Opiskeluaikaisen ruokailun vaikutukset heijastuvat myös opiskelun jälkeisiin elämänvaiheisiin.
  • Säännöllinen ateriointi rytmittää päivää ja luo tottumuspohjaa arkiruokailulle myös työelämää varten.
  •  Yli puolet (62 %) opiskelijoista ajattelee aterian terveellisyyttä valitessaan ruokaa. 
  • Terveystietoisimpia ovat yliopistossa opiskelevat naiset (77 %).