Kustannukset ravintoloille

Sydänmerkin käytöstä peritään käyttöoikeusmaksu kalenterivuosittain. Maksua vastaan Sydänmerkkiä saa hyödyntää merkin saaneiden aterioiden markkinoinnissa.

Vuosimaksun suuruuteen vaikuttaa muun muassa ravintolan omistuspohja. Maksuilla katetaan järjestelmän ylläpitämisestä aiheutuvia kuluja, joita tulee esimerkiksi käyttöoikeuksien myöntämisprosessista, merkintävälineistöstä sekä markkinoinnista ja valvonnasta. Käyttöoikeusmaksuilla ei kerätä varoja järjestelmää hallinnoivalle Sydänliitolle tai toiselle taustaorganisaatiolle Diabetesliitolle.

Käyttöoikeusmaksut

Julkinen sektori

 • Esimerkiksi kuntien ruokapalveluyksiköt tai liikelaitokset, sairaanhoitopiirit
 • Vuosimaksu 500€, peritään kalenterivuosittain.  
 • Maksu kattaa kaikki toimijan ruokapaikat, joissa tarjotaan kriteerien mukaisia aterioita
 • Ruokapaikat voivat tilata merkintäaineistoa lisämaksusta Sydänkaupasta tai hyödyntää sähköisiä aineistoja

Yksittäiset ravintolat

 • Yksittäiset Sydänmerkkiä hyödyntävät ravintolat
 • Yksityiset tai julkisen sektorin toimipaikat. Esimerkiksi jos kunta haluaa testata Sydänmerkki-aterioita ensin yhdessä toimipaikassa, voidaan käyttöoikeus hinnoitella tämän mukaan
 • Ravintolaketjun toimipaikkoja pidetään yksittäisinä ravintoloina, jos reseptiikka vaihtelee ravintoloittain 
 • Vuosimaksu 200€, peritään kalenterivuosittain 
 • Hinta sisältää vapaavalintaista merkintäaineistoa (arvo 16€) 

Ravintolaketjut

 • Ketjuksi katsotaan saman brändin alla toimivan kahden tai useamman ravintolan kokonaisuus. 
 • Ravintoloilla on yhtenäinen reseptiikka.
 • Ensimmäisen vuoden maksu 175 € / ravintola. Seuraavien vuosien maksut 100 € / ravintola. Hinnasta myönnetään alennusta alennustaulukon (alla) mukaisesti.  
 • Vuosimaksu peritään kalenterivuosittain
 • Hinta sisältää merkintäaineistoa käyttöönottovaiheessa (arvo 20 €) sekä vuosittaisen materiaalipäivityksen (arvo 16 €)  
 • Vähintään 20 toimipisteen ketju saa maksutta yhden päivän käyttöönottokoulutuksen, joka voi sisältää useita tilaisuuksia (arvo min 400 €)
AlennusryhmäRavintoloiden lukumääräAlennusprosentti, %
Ryhmä 1 alle 100
Ryhmä 210-1510
Ryhmä 316-2015
Ryhmä 421-2520
Ryhmä 526-3025
Ryhmä 6yli 30 30