Kuinka usein ja paljon?

Kuinka laajasti pitää tarjota Sydänmerkittyä?

On toivottavaa, että ruokailijalla olisi joka päivä mahdollisuus syödä terveellisesti. Se mm. muokkaa makumieltymyksiämme hyvään suuntaan.

Terveellisen tarjonnan laajuus on ruokapalvelutoimijan ja /tai palvelun tilaajan päätettävissä. Halutessa kaikki syötävä voi olla joka päivä Sydänmerkin mukaista. Kriteerien mukainen tarjonta ei kuitenkaan ole aina mahdollista, esimerkiksi teollisuuden tarjonnan tai ruokalistalla olevien, asiakkaille tärkeiden toiveruokapäivien vuoksi. Sekin siis riittää, jos kustakin aterianosasta löytyy ainakin yksi terveellinen vaihtoehto tai Sydänmerkki-sapuskaa tarjotaan muutamana päivänä viikossa.

Rinnalla saa siis Sydänmerkki-päivinäkin olla muutakin syötävää, asiakkaiden mieltymysten mukaan. Esimerkiksi rasvaisempaa maitoa tai suolaisempaa salaatinkastiketta ei tarvitse poistaa linjastosta. Olennaista on, että terveellisiä vaihtoehtoja löytyy ja ne tuodaan esille. Asiakas ratkaisee, mitä valitsee lautaselleen.

Käytännön kokemuksia

  • Joissakin kunnissa on päätetty, että aterian lisäkkeet, esimerkiksi leipä rasvoineen, ruokajuomat sekä salaatinkastike ovat aina kriteerit täyttäviä eikä muuta edes tarjota. Päätös helpottaa ravintolan työtä merkintöjen suhteen. Koska asiakas tulee automaattisesti valinneeksi terveellisemmän vaihtoehdon, ei merkintöjä linjastossa juurikaan tarvita.
  • Vaikka Sydänmerkki-aterioiden tarjoamiselle ei ole määrällisiä ehtoja, pyrkivät useimmat toimijat siihen, että ruokailijat voivat valita Sydänmerkin mukaan useampana päivänä viikossa tai jopa päivittäin.

Mitä suositukset sanovat terveellisen tarjonnan useudesta?

Eri suosituksissa terveellisen tarjonnan määrään on otettu kantaa. Esimerkiksi kouluruokailuruositus (2017) sekä sosiaali- ja terveysministeriö (2010) ohjeistaa, että: ”enintään 20% kiertävän ruokalistan aterioista voi poiketa kriteereistä”. Käytännössä keskimäärin yhtenä päivänä viikossa voisi kouluruokailussa olla kriteereistä poikkeavaa tarjontaa.

Myös Kelan (2016) opiskelijaruokasuositus ottaa kantaa terveellisen tarjonnan laajuuteen: esimerkiksi kriteereiden mukaista ateriakokonaisuuksia tulee olla vähintään 2, jos ateriavaihtoehtoja on 3–4.