Terveellisyys kilpailutuksissa

Terveellinen ruoka on kustannustehokasta

Tilaaja määrittelee, ratkaiseeko kilpailutilanteessa hinta vai vaaditaanko tarjottavalta ruoalta myös laatua. Jos tilaajalla ei ole ravitsemusosaamista, laatuseikat kuten ravitsemuslaatu saattavat jäädä kilpailutuksessa huomiotta. Tässä vinkkejä elintarvikkeiden ja palveluiden kilpailuttamiseen terveellisyys huomioiden.

Ruuan ravitsemuslaatuun voidaan vaikuttaa mm. elintarvikehankintoja ja palveluita kilpailutettaessa. Aterioiden terveellisyyteen voidaan usein vaikuttaa myös kilpailutusten ulkopuolella, sopimalla terveellisestä tarjonnasta palvelun tarjoajan kanssa.

Terveellisyys on helppo määritellä kilpailutuksissa Sydänmerkin avulla. Sydänmerkki on tutkittuun tietoon perustuva, terveellisempien elintarvikkeiden ja aterioiden merkintäjärjestelmä. Sydänmerkki on myös ainoa symboli maassamme, joka viestii ravitsemuslaadusta.


Elintarvikehankintojen kilpailuttaminen

Elintarvikekilpailutuksissa monet toimijat määrittelevät ravitsemuslaadun Sydänmerkki-tuotteiden myöntämisperusteiden avulla. Tuotteiden myöntämisperusteiden taustalla on suomalaiset ravitsemussuosistukset, mutta samalla on huomioitu markkinoiden valikoima.

Kun elintarvikehankinnoissa pyritään terveellisyyteen on se hyvä alku terveelliselle lopputulokselle. Pääruokien raaka-aineiden (esim. ruuanvalmistuksessa käytettävät liha- ja maitotuotteet) osalta hyvään lopputulokseen päästään helpommin vähempirasvaisilla tuotteilla, mutta se ei ole ehdoton edellytys. Taitava ruokaohjeen laatija voi saada aikaan terveellistä ruokaa myös hiukan rasvaisemmilla tuotteilla.

Toisaalta, jos ruoan maustamiseen ei kiinnitetä huomiota ja suolan käyttö on runsasta, parhaimmat raaka-aineetkaan eivät takaa terveellistä lopputulosta. Sydänmerkki-aterian näkökulmasta lopputulos ratkaisee: tärkeintä on että valmis ruoka ja lisäkkeet ovat kriteereiden mukaisia, se millaisilla tuotteilla ruoka on valmistettu, ei ole merkitystä.

Sydänmerkki-tuotteiden myöntämisperusteet määrittelee Sydänmerkin asiantuntijaryhmä. Jos huomaat kehittämistarpeita, olethan yhteydessä Sydänmerkin ravitsemusasiantuntijaan.

Palveluiden kilpailuttaminen

Kun ruokapalveluiden tarjoajia kilpailutetaan, ravitsemuslaatu varmistetaan vaatimalla palvelun tarjoajalta Sydänmerkki-aterian eli suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisia aterioita. Lisäksi palvelun tarjoajalta kannattaa edellyttää terveellisten vaihtoehtojen esilletuomista linjastossa ja ruokalistalla, jotta ruokailijan olisi mahdollisimman helppo valita hyvin.

Sydänmerkki-ateria tarjoaa välineet terveellisen ruokatarjonnan esilletuomiseksi.

Terveellinen ei lisää kustannuksia

Terveellisyyteen panostaminen ei lisää ruokapalveluiden kustannuksia. Esimerkiksi Kymijoen ravintopalvelut huomioi ravitsemuslaadun kilpailutusvaiheessa, jonka vuoksi kustannukset eivät ole nousseet.

Myös Sydänliitossa tehtiin suuntaa-antava selvitys raaka-ainekustannusten hinnoista ns. tavanomaisessa ja Sydänmerkin mukaisessa ruokalistassa. Selvitys osoitti, että terveellisen ruokalistan raaka-aineet eivät tulleet kalliimmaksi, jopa hienoisia kustannussäästöjä on mahdollista saada, lähtötilanteesta riippuen.

Pidemmällä tähtäimellä terveellisyyteen panostaminen voi tuoda myös kustannussäästöjä terveellisempien ruokatottumusten sekä mahdollisesti vähemmän sairastuvuuden myötä. Ruokaan panostaminen tulisikin nähdä investointina, joka ei edes tule kalliiksi.