Ammattikeittiöt

Sydänliitto on tehnyt vuosikymmeniä työtä suomalaisten terveyden edistämiseksi. Yksi painopistealue on ollut kodin ulkopuolella syöminen, koska se on maassamme yleistä: päivittäin aterioita nautitaan yli 2 miljoonaa. Ammattikeittiöille on luotu työkaluja, joiden avulla terveellisten aterioiden valmistaminen olisi mahdollisimman helppoa. Sydänmerkki-ateria on yksi työkaluista. Se auttaa ruokapalvelualan toimijoita ravitsemussuositusten toteuttamisessa.