Terveellisesti syöminen ahdistaa monia – Sydänmerkki tarjoaa ratkaisun

Suomalaisten suhde ja asenne terveellisyyteen vaihtelee.  Suurin osa suomalaista (80%) on enemmän tai vähemmän kiinnostunut ruuan terveellisyydestä (Kuva 1). Lähes kolmannes (31%) vastaajista kokee, että terveellisen ruokavalion noudattaminen tuottaa toisinaan ahdistusta: he haluaisivat syödä terveellisesti, mutta eivät osaa.  Tämä tuo suuriamahdollisuuksia niin ruokapalveluille kuin teollisuudellekin kehittää ja tuoda esille terveellistä ruokatarjontaa. 

Kuva 1. Suomalaisten suhde ruokaan ja sen terveellisyyteen


Viidennekselle vastaajista terveellinen syöminen ja muutoinkin terveelliset elintavat ovat itsestäänselvyys ja niitä vaalitaan.  Heille Sydänmerkki on tuttu ja hyödynnetty keino terveellisemmän ruuan valinnassa ja terveellisestä ruuasta ollaan myös valmiita maksamaan enemmän. Reilu neljännes (28%) myös pyrkii noudattamaan terveellisiä elintapoja, ja  heillekin Sydänmerkki on tuttu ja hyödynnetty apukeino valintatilanteissa. Tällä ryhmällä terveellisyyden rinnalla korostuu rentous ja nautiskelu. 

Sydänmerkki on tuttu symboli – hyödyntäjä koetaan vastuullisena 

Sydänmerkin tuntee lähes 90% vastaajista, tunnettuus on melko tasainen ruoan terveellisyyteen eri tavoin suhtautuvien keskuudessa. Tutuin se on elintarvikepakkauksista.  Sydänmerkki-ruuan koetaan sopivan kaikille riippumatta iästä tai terveydentilasta. Sydänmerkkiä hyödyntävä taho koetaan vastuullisena.  

Terveellistä ravintolaruokaa arvostetaan

Terveellisyys on ruokakaupassa ja ravintolassa tärkeä valintakriteeri. Eniten kuluttajia kiinnostaa vähäinen sokerin ja lisäaineiden määrä. Myös runsaskuituisuus, hyvänlaatuinen rasva sekä vähärasvaisuus ovat olennaisia tekijöitä monelle. Sydänmerkkiä tuotteissa pidetään hyvänä asiana ja puolet sanoo merkin tuotteen kyljessä lisäävän kiinnostusta tuotteen hankintaan. 

Sydänmerkki koetaan tärkeänä myös ruokapalvelusektorilla. Reilu (57%) puolet kuluttajista kokee tärkeäksi saada lounasravintolaansa Sydänmerkki-vaihtoehtoja ja monella se myös lisää kiinnostusta valitaan. Erityyppisistä ravintoloista terveellisyys koetaan tärkeimmäksi henkilöstö- ja lounasravintoloissa, mutta myös liikenneasemat ja pikaruokaravintolat saivat mainintoja (Kuva 2). Terveellisiä vaihtoehtoja oltaisiin myös valmiita valitsemaan.  

Kuva 2. Terveelliset vaihtoehdot erilaisissa ravintoloissa

Tutkimuksessa (n=1010) selvitettiin suomalaisten suhtautumista ruuan terveellisyyteen ja Sydänmerkin roolia valintatilanteissa. Tutkimus oli jatkoa vuonna 2015 toteutetulle laadulliselle tutkimukselle. Samassa yhteydessä toteutettiin myös silmänliiketutkimus, jossa mitattiin Sydänmerkin näkyvyyttä hyllyasetelmissa ja eri kokoisena. Tutkimuksen toteutti Frankly Partners.