Kouluruokailusuosituksen ravitsemuslaatu Sydänmerkki-aterian mukainen

Onnistunut kouluruokailu on oppimisen ja kouluyhteisön hyvinvoinnin päivittäinen tukipilari. Kouluruokailu on päivittäisenä tapahtumana vaikuttavaa pitkän aikavälin sijoittamista oppimiseen ja hyvinvointiin. 

Päivitetty kouluruokailusuositus antaa kouluille, ruokapalveluille ja  koulutuksen järjestäjille ohjeistuksen säädöstenmukaisen kouluruokailun toteuttamiseen ja sen kehittämiseen. Ruokailu koulussa on osa opetussuunnitelman mukaista toimintaa ja hyvinvoinnin päivittäinen oppimisympäristö.


Kouluruokailu on käytännön ruokakasvatusta


Kouluruokailulla on pitkät kasvatukselliset perinteet ja monia merkityksiä. Ruuan tervellisyyden rinnalla tärkeitä ovat sosiaalisen ja kulttuuriset tehtävät. Virkistävä ruokailuhetki edistää kestävää elämäntapaa, kulttuurista osaamista sekä ruoka-ja tapakasvatuksen tavoitteita. 


Suositus sisältää käytännön ohjeita ruokailun järjestämiseen, ruokavalintoihin, ruokailuympäristöön sekä osallistumisen, ruoan ja ruokailutilanteen laadun seurataan ja arviointiin. Suosituksessa on toimintamalleja koulun ruokakasvatukseen ja yhteistyöhön koulussa ja kotien kanssa. Onnistunut kouluruokailu on yhteinen asia.  


Uudessa suosituksessa tuodaan esille oppilaiden osallisuuden hyödyt: kun lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa kouluruokailun järjestelyihin, edistää se kouluruokailuun osallistumista ja aterioiden toteutumista suunnitellulla tavalla. 

Kouluaterian ravitsemuslaadulle ja välipalojen tarjoamiseen uudet kriteerit


Aterioiden suunnitteluun annetaan ruokalista-, ruoka- ja energiaravintoainekohtaiset suositukset. Kouluateria on ravitsemuksellisesti täysipainoinen silloin, kun se noudattaa eri aterianosille annettuja kovaa rasvaa, suolaa, lisättyä sokeria ja kuituja koskevia ravitsemuslaadun kriteerejä. Kriteerit ovat samat kuin Sydänmerkki-ateriassa 


Lämpimän aterian ohella myös koulussa tarjottujen välipalojen eli koko kouluympäristön ruokatarjonnan kioskeja ja kanttiineja myöten tulee olla terveyttä edistäviä.  


Aikuisten tuki ja ohjaus edistää kouluruuan syömistä


Aikuisilla, oli kyse koulussa työskentelevistä tai lasten ja nuorten huoltajista, on suuri merkitys kouluruokailun toteutumiselle ja myönteisten kokemusten syntymiseen. Hyvien kokemusten taustalla on esimerkiksi myönteinen ilmapiiri ja kiireettömyys sekä riittävä tiedon saanti. Kokemukset motivoivat ruokailemaan ja parhaimmillaan luovat hyvät ateriointitottumukset, jotka kantavat aikuisuuteen. 

Aikuisten tulee ymmärtää aterioiden ja ruokailutilanteen merkitys hyvinvoinnille. Havainnollinen ja käytännöllinen ohjaaminen ruokailutilanteessa, aikuisen esimerkki ja myönteinen puhe ruuasta ovat koulun ja kodin aikuisille hyviä ohjenuoria. 

Onnistunut kouluruokailun ohjaus sisältää esimerkiksi jakelulinjaston tietoista järjestystä ja malliaterioita. Merkinnät niin ruokalistalla kuin linjastossa kertovat tämän päivän tiedostaville koululaisille perusteita valinnoilleen. Sydänmerkki-ateria tarjoaa käytännönläheiset keinot terveellisestä ruuasta viestimiseen.

 
Lisää aiheesta: