Uutta Sydänmerkki-tuotekriteereissä

  • Kolesterolikriteeri poistuu. Kolesterolikriteeri löytyy  tuoteryhmän kriteeristä. Asiantuntijaryhmässä todettiin, että rasvan laatu- ja määräkriteerien avulla pystytään riittävästi vaikuttamaan tuotteiden rasvan laatuun ja siten kolesterolikriteeri on tarpeeton. Kolesterolikriteerit poistuvat 1.5.2017. Muutos ei aiheuta toimenpiteitä yrityksille.
  • Natriumkriteeri muuttuu suolakriteeriksi. Uudet suolakriteerit löytyvät oheisesta linkistä.   Suolakriteeri lasketaan tuotteen kaikesta natriumista (=luontaisesta ja lisätyistä läheistä tuleva natrium), kertomalla kokonaisnatriumin määrä 2,5. Suolakriteeri on kahden desimaalin tarkkuudella. Kuluttajaviestinnässä käytetään yhden desimaalin tarkkuutta.  Uudet suolakriteerit 
  • Sulatejuustojen tuotekriteerit lopetettiin 1.5.2017. Tästä eteenpäin sulatejuustolle ei voi hakea Sydänmerkin käyttöoikeutta. Asiantuntijaryhmä perusteli tuoteryhmän lopettamista sillä, että tuoteryhmässä ei ole aikoihin ollut tuotteita. Lisäksi sulatejuustojen valmistuksessa käytetään sulatesuoloja, joissa on natriumia. Vaikka sulatejuusto sisältäisikin vähän suolaa, se sisältää silti melko runsaasti natriumia. 


Sydänmerkin tuotekriteereihin