Valtuustoaloite Sydänmerkki-aterioiden edistämisestä Helsingissä

Kunnan ruokapalveluiden kehittäminen ja terveellisiin aterioihin panostaminen on tehokas keino kuntalaisten terveyden edistämiseksi.

Terveellisten aterioiden edistäminen on helppoa esimerkiksi Sydänmerkki-aterian avulla. Sydänmerkki-ateria on terveellisen ravintolaruoan merkintäjärjestelmä. Se helpottaa ruokailijaa terveellisen aterian kokoamisessa ja ruoan valmistajaa terveellisen ruoan valmistamisessa.

Sydänmerkittyjen aterioiden ravitsemuslaatu on suomalaisten ravitsemussuositusten mukainen. Kustannusten osalta Sydänmerkki ei tuo lisäkuluja. Aterioiden raaka-ainekustannukset voivat jopa laskea. 
Lisäksi Sydänmerkki sopii hyvin yhteen lähi- ja luomuruuan edistämiseksi. Kaupungin ravintoloissa ja Palmialla on jo nyt osittain käytössä Sydänmerkki-aterioita.

Sydänmerkki-ateria on erityisesti ruokailijalle apuväline, joka helpottaa terveellisten valintojen tekemistä, mutta se on myös kaupungin ruokapalvelulle hyvä väline edistää käytännön toimin kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Terveyden edistäminen hyvän ravitsemuksen ja liikunnan avulla on edullisempaa kuin elintapasairauksien hoitaminen.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki edistää terveellistä ruokailua ottamalla käyttöön Sydänmerkin mukaiset ateriat esimerkiksi kouluruokailussa ja omissa ravintoloissaan.

Helsingissä 15.11.2017

Leo Stranius (vihr)


Kaupunginvaltuutettu Leo Straniuksen tekemän aloitteen allekirjoitti 26 valtuutettua eri puolueista.