Sydänmerkki-aterian myöntämisperusteita tarkastettu

Sydänmerkki-aterian myöntämisperusteet ovat ateriasuunnittelun ohjeena valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksissa sekä Kelan korkeakouluruokailun suosituksessa. Kun ruokapalveluita hankitaan,sosiaali- ja terveysministeriö puolestaan suosittelee aterioiden olevan Sydänmerkki-aterian mukaisia. 

Koska Sydänmerkki-aterian myöntämisperusteet ovat mukana eri julkaisuissa, tekevät Sydänliitto ja Diabetesliitto niiden kehitystyötä yhdessä em. viranomaistahojen kanssa. 

Tavoitteena toimivat kriteerit

Terveysnäkökulma on luonnollisesti ollut keskiössä myöntämisperusteiden luomisessa ja myös niiden kehittämisessä. Kriteereiden kehitystyössä on esimerkiksi hyväksytty muutoksia, jotka tukevat pehmeiden rasvojen saantia.

Kehitystyötä voidaan tehdä myös lainsäädännön muuttumisen vuoksi. Esimerkiksi suolan merkitseminen elintarvikkeissa tullaan uuden lainsäädännön johdosta tekemään sekä tuotteen luontaisen että lisätyn natriumin pohjalta.  Esimerkiksi maito- ja lihatuotteet sekä kasvikset sisältävät natriumia luonnostaan. Koska uusi merkintätapa voi nostaa ruokien suolapitoisuuksia ilman että ruokasuolaa käytetään aiempaa enemmän, otettiin pääruokien suolakriteerit tarkasteluun.

Muutoksia Sydänmerkki-aterian myöntämisperusteisiin

  • Ruokien suolakriteeri koski aiemmin lisättyä suolaa. Uuden lainsäädännön johdosta, jatkossa suolan määrä lasketaan ruokalajin kokonaisnatriumin määrästä eli se sisältää sekä lisätyn suolan että elintarvikkeessa olevan luontaisen natriumin.
  • Ruoanvalmistussuolaksi suositellaan ensisijaisesti jodioitua suolaa, joka turvaa ruokailijoiden jodin saantia
  • Pääruokakastikkeiden ja kappaleruokien suolakriteeriä nostettiin 0,9%:iin (aiemmin 0,8%)
  • Sydänmerkki-tuotteiden ja -aterioiden kriteereissä tavoitellaan samoja arvoja. Tuotekriteereissä tapahtuneiden muutosten johdosta rasvalevitteiden ja salaatinkastikkeiden rasvan laatukriteeriä kiristettiin hiukan. Jatkossa kovan rasvan maksimimäärä on levitteissä 30% ja salaatinkastikkeissa 10% rasvasta. Kriteerin täyttävät esimerkiksi kaikki Sydänmerkin omaavat rasvat ja salaatinkastikkeet. 
  • Lisäkekasvisten rasvarajoihin tehtiin palautteen pohjalta suurimmat muutokset. Jatkossa sekä raaoissa että kypsennetyissä kasviksissa ei ole kriteeriä rasvan kokonaismäärälle. Käytännössä tuotteissa voi siis käyttää rasvaa vapaasti, kunhan rasvan laatu on hyvä - esimerkiksi marinadissa saa olla kovaa rasvaa enintään 20 % rasvasta
  • Kypsennettyihin kasviksiin saa lisätä hiukan suolaa (0,3%), koska monella ruokailijalla ne korvaavat energialisäkkeenä käytetyn perunan tai pastan.  

Muutosten voimaantulo