Seinäjoella panostetaan kouluruoan terveellisyyteen

Seinäjoen kaupungin ruokapalvelut aloittaa Sydänmerkki-aterioiden tarjoamisen pääsiäisen jälkeen, 7.4.2015. Sydänmerkki-aterioita tarjotaan kaikkiaan 55 ravintolassa. Sydänmerkki-ruokaa nautitaan kouluissa ja päiväkodeissa. Aterioita tarjotaan päivittäin lähes 10000.  


Seinäjoen ruokapalveluissa on vuosikaudet  oltu myönteisiä ravitsemusasioille. Hyvä kehitys ravitsemuslaadussa sai vauhtia etenkin Dehko-hankkeen myötä 2000-luvun alkuvuosina. Sydänmerkin myötä ruokaohjeisiin tehtiin lähinnä pientä hienosäätöä. Lisäksi asia huomioitiin hankinnoissa.


–  Sydänmerkki tarjoaa täsmälliset kriteerit erityyppisten ruokalajien terveellisyyden arviointiin. Elintarvikkeiden hankinnan ravitsemukselliset laatuvaatimukset on tarkistettu syksyllä 2014 vastaamaan Sydänmerkin kriteereitä, ruokapalvelujohtaja Elli Åback kertoo.


Pääosa Seinäjoen ruokapalveluiden työntekijöistä on myös suorittanut Ravitsemuspassin, mikä lisää ruokapalveluhenkilöstön ravitsemusosaamista ja  tukee terveellisen ruoan tarjoamista. 
Ruokatarjonnan sijaan enemmän uutta onkin terveellisemmistä vaihtoehdoista viestiminen. Sydänmerkin myötä lapset, heidän vanhempansa, koulujen ja päiväkotien henkilökunta ja muut ruokailijat saavat ruoasta enemmän tietoa: mitkä ruoat, leivät tai levitteet erityisesti tukevat hyvää oloa ja miten ateria kannattaisi koota tarjottimelle. Ruokapalveluiden tekemä hyvä työ tehdään siis aiempaa näkyvämmäksi. Terveellisistä ruokavaihtoehdoista annetaan tietoa esimerkiksi julistein ja diplomein sekä ruokalista- ja linjastomerkinnöin. Malliaterialla ohjataan aterian kokoamista sopivan kokoiseksi.
 

Toiveissa kriteerit täyttäviä lihapulliaSeinäjoella pyritään sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukaisesti siihen, että Sydänmerkin mukaisia aterioita olisi tarjolla ainakin 4 kertaa viikossa. Näistä yksi on kala-ateria. Koska terveellisempien kappaletuotteiden, kuten lihapullien saatavuus voisi olla parempi, ja toisaalta kaikkia ruokia ei voida muokata täyttämään Sydänmerkin myöntämisperusteita, sallitaan ministeriön suosituksissa, että keskimäärin yhtenä päivä viikossa tarjonta voi poiketa suosituksesta. Tutustu koulujen ruokalistaan.
  

Alkusysäys Sydänmerkin käyttöön Yksi Elämä –vaikuttajiltaSydänmerkki-järjestelmän käyttöönotto Seinäjoella sai alkunsa Yksi elämä –vaikuttamistyöstä, jonka tavoitteena on edistää kuntalaisten terveyttä esimerkiksi terveellisen ruokailun kautta. Yksi elämä vaikuttajat, Seinäjoen Sydänyhdistyksen sekä avh-yhdistyksen aktiivit, ottivat ensi kertaa yhteyttä ruokapalveluihin helmikuussa 2014 tiedustellakseen kiinnostuksesta Sydänmerkki-aterian käyttöönottoon.  Koska ilmapiiri ruokapalveluissa oli terveysasioille myönteinen ja tarjonta oli jo valmiiksi hyvällä tolalla, ehdotukseen oli helppo tarttua. Sydänmerkki-aterian käyttöönottoa alettiin konkreettisesti valmistella syksyllä 2014.   
 

Ruoan terveellisyyteen panostaminen on kannattava investointi 
Jokainen lapsi ja nuori syö ennen täysi-ikäistymistään noin 5600 ateriaa kunnallisten ruokapalveluiden piirissä. Koulussa syöty lounas saattaa olla lapselle päivän ainut lämmin ateria. Siksi ei ole aivan sama, millaista ruoka on ravitsemuslaadultaan. 


Kun lapsi oppii pienestä pitäen terveellisen syömisen periaatteet, on sillä kauaskantoiset seuraukset. Terveellisempien valintojen tekeminen eri ruokailutilanteissa on helpompaa, kun esimerkiksi kasviksiin sekä vähempirasvaisen ja -suolaisen ruoan makuun on totuttu. Malliaterian avulla  ruokalautanenkin opitaan täyttämään järkevällä tavalla.  Hyvät ruokatottumukset tukevat osaltaan sitä, että lapsista kasvaa terveitä aikuisia. 
Sydänmerkin eli ravitsemussuositusten mukaista  ruokaa tarjotaan Seinäjoen lisäksi Kotkan ja Lappeenrannan kouluissa. 

Kommentoi