Hyvä ruoka kuuluu kaikille

Näin varmistat terveellisen työaikaisen aterian

Hyvä syöminen on yksi terveyden kulmakivistä. Moni suomalainen syö päivän ainoan lämpimän aterian työn lomassa esimerkiksi koulussa, päivähoidossa tai työpaikalla. Lapsuuden ja nuoruuden aikana kodin ulkopuolella syödään lähemmäs 6000 kertaa. Lisäksi työvuosien aikana aterioita tulee nautituksi noin 9000.

Terveellisen lounasruokailun merkitystä työn sujuvuuteen, tuloksiin, vähäisempiin sairauspoissaoloihin ja työssä viihtymiseen ei ole hyödynnetty tarpeeksi. Kaikki ravintolatoimijatkaan eivät ole ottaneet terveyttä edistävää ruokaa kilpailuvaltikseen. 


Henkilöstöravintolan tarjoama ruoka ei automaattisesti edistä terveyttä, jos tilaaja ei osaa vaatia eri aterian komponenteilta ravitsemuslaatua. Pelkkä hyvä salaattipöytä ei riitä, vaikka onkin erinomainen alku hyvän työtehon takaavalle lounaalle.

Sydänmerkki takaa terveellisen lounaan

Kun työnantaja tai kuntapäättäjä haluaa edistää päivittäin työhyvinvointia, edellyttää se ruokapalvelun tuottajalta Sydänmerkin mukaisia aterioita. Sydänmerkki-ateria on ravitsemussuositusten mukainen, tutkittuun tietoon perustuva terveellisten ja maukkaiden aterioiden merkintäjärjestelmä. Huomiota kiinnitetään esimerkiksi ruuan rasvan laatuun sekä suolan määrään.


Sydänmerkki takaa, että ruuassa on energiaa ja ravintoaineita sopivassa suhteessa. Sydänmerkki tarjoaa myös välineet ruoan terveellisyydestä kertomiseen: se ohjaa järkevän kokoisten ja sisältöisten aterioiden kokoamiseen. Etenkin työikäisillä työaikainen lounas on usein liian suuri, joka lisää aterian jälkeistä väsymystä sekä heikentää työvirettä ja tarkkaavaisuutta.  

Sydänmerkki-ateria on lähes ilmainen investointi kuntalaisten ja työntekijöiden terveyteen

Näin varmistat terveelliset ateriat ja otat Sydänmerkin käyttöön

Ateriat valmistetaan kunnan tai työpaikan omassa ravintolassaRavintolapalvelut on ulkoistettu
Sydänmerkin käyttöönotosta sovitaan ruokapalveluhenkilöstön kanssaPalvelun tuottajalta edellytetään Sydänmerkki-ateriavaihtoehtoa esimerkiksi tarjouspyynnössä.