Siikajoelle ja Saimaan Tukipalveluille tunnustusta terveellisen ruuan tarjoamisesta

Sydänterveyden edistämisen alueelliset kunniamaininnat luovutettiin äskettäin Sydänviikolla Siikajoen kunnan ruokapalveluille sekä Saimaan Tukipalveluille. Tunnustus myönnetään vuosittain muualla kuin sydänjärjestöissä tehdystä työstä sydänterveyden hyväksi. Kunniamainintoja myönnettäessä huomiota kiinnitetään erityisesti toiminnan alueelliseen vaikuttavuuteen, sovellettavuuteen ja uutuuteen. Esitykset kunniamaininnoista tekivät Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ja Kaakkois-Suomen Sydänpiiri. 

Lappeenrannan seudulla toimiva Saimaan Tukipalvelut Oy on tarjonnut Sydänmerkki-aterioita  vuoden 2014 alusta alkaen. Päivittäin Saimaan Tukipalvelu Oy valmistaa ja tarjoaa lähes 15.000 Sydänmerkki-ateriaa 86 toimipaikassaan.

Siikajoen uudistuvassa kuntastrategiassa punaisena lankana on kuntalaisten hyvinvointi. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen näkyy myös kunnan ruokapalveluissa, jonka toiminnan tavoitteena on terveellisyys ja laadukkuus. Ruokapalvelun toimintaa ohjaavat valtion ravitsemussuositukset ja kouluruokasuositukset. Ruokapalveluiden hankinnoissa huomioidaan ruoan terveellisyys ja ruoan valmistuksessa on käytössä vakioidut ruokaohjeet. Se, että ruokapalvelussa valmistettu ruoka vastaa suosituksia, varmistetaan ravintolaskentaohjelmalla.

Siikajoen ruokapalveluissa on jo pitkään tiedostettu, että kouluruoalla on suuri merkitys lasten ja nuorten hyvinvoinnille. Ruokapalveluissa on päätetty helpottaa terveellisen vaihtoehdon valintaa tarjoamalla sydänmerkkiaterioita kolme kertaa viikossa sekä päiväkoti- että kouluikäisille lapsille. 

Sydänmerkki-aterian käyttöönoton taustalla on Siikajoella ollut Pohjois-Pohjanmaan liiton koordinoiman maakunnallisen terveysliikunta ja ravitsemustyöryhmän päätös ottaa Sydänmerkki-ateria ravitsemuksen hyväksi käytännöksi ja sen levittäminen Pohjois-Pohjanmaan kuntiin. Tavoitteeksi asetettiin, että Sydänmerkki-ateriat olisivat vuoden 2017 lopussa käytössä suurimmassa osassa maakunnan kuntia. Joulukuussa 2015 Siikajoki ensimmäisenä maakunnan kunnista otti Sydänmerkki-ateriat käyttöön.