Ravitsemusosaamisen kehittäminen ruokapalvelualan esimies- ja johtotehtävissä

Ravitsemuspassi-osaamistestin suorittaminen  on osa luotettavaa Sydänmerkki-aterioiden toteutusta. Jokaisessa Sydänmerkki-aterioita tarjoavassa toimipaikassa tulisi olla ainakin yksi Ravitsemuspassin suorittanut henkilö. Ravitsemuspassi suoritetaan verkko-osamistestillä (www.ravitsemuspassi.fi) ja se on maksuton.  Kyseinen Ravitsemuspassin 1. taso on suunnattu kaikille ravitsemisalalla toimiville ja sitä ylläpitää Sydänliitto. 

Ruokapalvelualan esimies-, kehittämis- tai johtotehtävissä työskenteleville on suunniteltu vaativammat työkalut ravitsemusosaamisen kehittämiseen, Ravitsemuspassit 2 ja 3. Nämä Ravitsemuspassit voi suorittaa osana Jyväskylän ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen avoimia opintoja. 

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa alkaa syksyllä 2016 Ravitsemusjohtamisen korkeakouludiplomi, jonka suunnittelussa Sydänliitto on ollut mukana. Ravitsemuspassin 2. ja 3. tasot suoritetaan osana ko. opintoja. 

Ravitsemusjohtaminen-koulutus vastaa soteuudistuksen luomaan tarpeeseen. ”Palvelujen kilpailuttaminen tulee lisääntymään, ja kilpailutuksissa menestyminen edellyttää yrityksiltä ravitsemuksellisen laadun osoittamista. Myös palvelujen tilaajalla tulee olla sellaista osaamista, että pystyy kilpailutuksen ja ostopäätöksen teossa huomioimaan ravitsemuksellisen laadun, kuvaa lehtori Karoliina Väisänen.

Tämän lisäksi kuluttajainformaatioasetus ja uudistuvat ravitsemussuositukset edellyttävät, että asiakkaalle tarjotaan ajantasaista ravitsemusinformaatiota.

Lisätietoja: Jyväskylän ammattikorkeakoulu lehtori Karoliina Väisänen, [email protected], puh. +358408656879

Tutustu Ravitsemusjohtamisen korkeakouludiplomiin